Campanya de renda i patrimoni 2018

Necessites ajuda en la presentació de la campanya de renda i patrimoni de 2018?

La campanya de Renda i Patrimoni de 2018 començarà el proper dia 2 d’Abril per a la presentació per Internet i per telèfon, i es perllongarà fins al dia 1 de Juliol, segons el calendari del contribuent elaborat per l’Agència Tributaria

Aquestes són les dates clau…

2 d'abril

El 2 d’Abril s’inicia la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions de Renda i Patrimoni 2018, així com per a aquells contribuents que desitgin realitzar per telèfon la declaració de la Renda.

14 de maig

Els qui optin per la presentació presencial en entitats col·laboradores, Comunitats Autònomes i oficines de la AEAT de la declaració anual de Renda 2018 està prevista que es pugui realitzar a partir del 14 de Maig.

25 de juny

Finalitza la campanya en els casos de declaracions a ingressar amb domiciliació en compte del pagament.

1 de juliol

El termini de la campanya de 2018 finalitzarà el dia 1 de Juliol en general.

La declaració de Renda 2018 ja incorpora l’exempció de les retencions de prestacions de maternitat i paternitat, així com l’ampliació de la deducció de família nombrosa, fins a 600 euros anuals, per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del número mínim de fills exigit per a que la família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, entre d’altres.

La nova campanya portarà també la nova deducció per a treballadors que portin als seus fills a l’escola bressol. A més de la deducció per 1.200 euros anuals amb la que compten les mares treballadores amb fills menors de tres anys, els pressupostos inclouen un benefici fiscal afegit per les despeses de l’escola bressol que donen dret a una deducció de 1.000 euros anuals més, ja siguin treballadores assalariades o autònomes.

La presentació electrònica per Internet podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN o número de referencia. Per a tots els models podrà utilitzar-se el DNI electrònic i/o certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La clau PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.

En la campanya de 2017 es varen presentar un total de 19.98 milions de declaracions, quasi 260.300 més que l’any anterior (+1,3%). D’aquest total, 13,97 milions (-0,5%) varen sortir a retornar, amb un import d’una mica més de 10.000 milions d’euros (+,02%), i 5,2 milions (+7,3%) resultaren a ingressar, per un total de 10.379 milions d’euros (+15,8%).

Arias assessors s’encarrega de revisar i corregir si és el cas les dades fiscals i esborranys que envia l’agencia tributària als contribuïents, així com de realitzar l’oportuna presentació per mitjans telemàtics, agilitzant tant la presentació com la rapidesa en la devolució, si és el cas.

Per aquelles rendes amb resultat positiu en favor de l’administració, realitzem la domiciliació en compte o gestionem l’aplaçament del deute en cas de no disposar de liquiditat.

A més, som experts tributaris i per tant experts en rendes amb arrendaments d’immobles, compravenda de finques, herències, guanys patrimonials com accions o dividends i per suposat rendes amb activitats econòmiques, sempre aplicant totes les deduccions possibles tant a nivell estatal com autonòmic (per exemple per naixement o adopció de fills, lloguer de l’habitatge habitual…)

Com a part del nostre servei en la campanya, també realitzem el càlcul i presentació de la declaració de Patrimoni, tenint present que aquells contribuents que tinguin un patrimoni superior a 500.000 euros de valor (aquesta és la quantitat exempta per tributar per patrimoni a Catalunya) hauran de presentar la declaració. En el càlcul del patrimoni de la persona física incloem béns immobles, dipòsits en comptes bancaris, accions, participacions en societats i fons d’inversió, vehicles i joies, entre altres béns.

Resolgui els seus dubtes i sol·liciti cita: