Actualidad

Según la STS n.º 842/2021, de 23 de julio de 2021, ECLI:ES:TS:2021:3264, la compatibilidad plena de la pensión de jubilación en la cuantía del 100% con la actividad por cuenta propia constituye una excepción a la regla general de incompatibilidad del disfrute de la pensión de jubilación con el trabajo...

El Govern amplia els ajuts directes a la solvència empresarial a  tots els sectors d’activitat (qualsevol CNAE excepte els sectors d’activitats financeres i d’assegurances o d’activitat d’organitzacions i organismes extraterritorials).  Ahir es va publicar l’Ordre que regula Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta...