Actualitat

La gran novetat de la nova cotització d'autònoms a partir de 2023 és que es cotitzarà segons volum d'ingressos de l'activitat econòmica, a diferència del que es feia fins al present 2022, on l'autònom, independentment de la seva facturació, podia triar la base més adequada...

Línia d'ajuda directa a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants: 1. S'estableix un sistema d'ajuda directa, corresponent a l'exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses i treballadors autònoms l'activitat dels quals s'enquadri entre les compreses en els...

L'art. 38 de el Estatut dels Treballadors i la Directiva 2003/88/CE, juntament amb la regularització específica del conveni col·lectiu aplicable, estableixen la regulació de les vacances anuals, havent estat realitzades múltiples precisions per doctrina i jurisprudència. Destaquem els següents punts d'interès: DURADA:el període de vacances anuals retribuïdes, no...