Laboral

Arias Assessors disposa d’un gabinet tècnic professional amb més de 30 anys d’experiència en la gestió i assessorament en l’àmbit laboral i en les relacions de les empreses amb la Seguretat Social.

Tant per societats com per a empresaris individuals que tenen personal contractat per compte aliena, disposem de totes les eines de gestió actualitzades així com d’un gabinet jurídic d’àmplia experiència per tal de resoldre qualsevol conflicte laboral que pugui presentar-se.

Serveis inclosos en el nostre departament laboral:

 • Assessorament legal complert i recomanacions per a emprenedors.
 • Gestió d’altes, variacions i baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Costos de contractació i estudi de modalitats de contracte de treball més adients per a la seva empresa.
 • Preparació i confecció de tot tipus de contractes de treball, mercantils i laborals.
 • Comunicació al Servei Català d’Ocupació (SEPE) de nous contractes.
 • Confecció de nòmines del personal, de conformitat amb la legislació vigent segons conveni de treball i sector d’activitat.
 • Tramitació de documents de cotització de l’empresa a la Seguretat Social.
 • Gestió i comunicació d’arxius CRA a la Tresoreria General de la Seguretat Social, indicant tots els conceptes retribuïts abonats als treballadors.

 • Formalització de desplaçaments de treballadors a l’estranger.
 • Gestió de deutes amb la Seguretat Social – aplaçaments – certificacions.
 • Tramitació de baixes laborals per IT.
 • Preparació de sancions escrites i cartes d’acomiadament.
 • Assistència jurídica i representació en les Inspeccions de Treball.
 • Assistència a CMAC i gestió d’acomiadaments.
 • Representació de l’empresa davant els Jutjats pertinents.
 • Tramitació de jubilacions, incapacitats, baixes per maternitat.
 • Servei especialitzat en règims especials (autònoms, treballadores de la llar, agrari, artistes…).
 • Convenis especials de la Seguretat Social.
 • Orientació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i mútues.