noticies

De mà de Iberley, portal d'informació jurídica, els fem arribar aquest interessant article sobre les principals despeses que poden deduir els treballadors autònoms amb activitat econòmica: En l'exercici de la seva activitat, els autònoms incorren en múltiples despeses (subministraments, Seguretat Social, salaris, quotes col·legials...

El Govern ha aprovat una sèrie de mesures amb l'objectiu declarat de pal·liar parcialment la situació actual de descontrol de preus que afecta el gas, al petroli, l'energia, els combustibles, gran part dels aliments i nombrosos materials. Una situació que venia produint-se des de mitjan...

L’objectiu és fomentar les actuacions adreçades a persones en situació d‘atur que altrament tindrien dificultats per trobar una feina amb una certa continuïtat a curt termini. La hipòtesi d’aquestes mesures de foment de la contractació és que la reducció dels costos laborals ha de constituir...