3a convocatòria novembre 2021. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Ajuts de suport

3a convocatòria novembre 2021. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció per als ajuts finançats pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial decret llei 5/2021, per mitjà de l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors, el termini de la qual ja va finalitzar. Posteriorment, es va obrir una 2a Convocatòria, que es va convocar amb l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que ampliava els sectors destinataris.

S’ha obert també una tercera convocatòria d’ajuts a través de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, que incorpora les modificacions publicades al Reial Decret 17/2021:

  • Ampliant l’àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
  • Considerant també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

El termini d’inscripció per a aquesta nova convocatòria és de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores

Aquests ajuts estan destinats a pagar a proveïdors, pagar costos fixos, reduir els deutes derivats de l’activitat econòmica i en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris, amb l’objectiu d’alleugerir l’afectació causada per la Covid-19 i donar suport a la solvència del sector privat a Catalunya.

Si voleu comprovar l’estat de les sol·licituds de la primera convocatòria, d’acord amb les resolucions que es van publicant a l’E-Tauler, podeu fer-ho en aquest cercador, introduint quatre xifres del NIF o CIF del beneficiari dels ajuts.

Si ja teniu número d’expedient, podeu saber en quina convocatòria us vàreu presentar. Els expedients que comencen per SEC023 i SEC024 són de la primera convocatòria. Els expedients que comencen per SEC027 i SEC028 són de la segona.

Actualització 11/11/2021:

S’ha publicat una nova ordre d’inscripció prèvia. El termini d’inscripció és del 12 de novembre de 2021 a les 9:00 h fins al 19 de novembre del 2021 a les 14:00 h.

Les persones i empreses que es van presentar en alguna de les dues convocatòries anteriors (en el marc de l’Ordre ECO/127/2021 i de l’ORDRE ECO/153/2021) i complien els requisits poden realitzar aquesta nova inscripció prèvia, sempre que no hagin percebut l’import màxim de l’ajut i el deute que declaren sigui complementari al ja declarat a la inscripció prèvia anterior.

Si tens qualsevol dubte ens pots contactar a través de la nostra pàgina de contacte.