Accès a notificacions seu electrònica de la seguretat social

Accès a notificacions seu electrònica de la seguretat social

El passat 1 d’Octubre va entrar en vigor l’establert en la Orden ESS/214/2018 d’1 de Març, relatiu a l’obligatorietat dels treballadors autònoms a relacionar-se telemàticament amb la Seguretat Social, i a la recepció de les seves notificacions de manera telemàtica.

Amb la finalitat de facilitar la gestió, els indiquem 4 passos bàsics per accedir a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social (https://sede.seg-social.gob.es) i signar les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social que puguin rebre.

  1. Dins la secció “ciudadanos”, clicar la icona de “notificacions telemàtiques”
  2. Una vegada dins, accedir mitjançant certificat digital
  3. Quan cliquin en el certificat digital, s’obrirà una finestreta per seleccionar el seu certificat, ja prèviament instal·lat, i acceptaran
  4. Una vegada dins, veuran les notificacions pendents, signant i acceptant la notificació els acabarà sortint el document en PDF.

Recordin també, que poden consultar a través d’un procediment molt similar les notificacions d’hisenda, a la pàgina web, https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Inicio.html

Incidències tècniques de la Seguretat Social:

    • Telèfon d’atenció a l’usuari (de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores): 901502050 (opció 2)
    • Correu d’atenció per incidències tècniques: incidenciassede.tgss@seg-social.es