Atenció a les transferències familiars: Hisenda et vigila

transferencias familiares

Atenció a les transferències familiars: Hisenda et vigila

L’arribada de la banca en línia ha comportat l’aparició de noves opcions per als clients, pagar una canya a un amic a través del mòbil, fer transferències familiars i, fins a, sol·licitar un préstec des del sofà de casa. A pesar que les noves tecnologies poden comportar nombrosos avantatges i comoditats per als usuaris, també generen diferents riscos.

I és per això, que l’Agència Tributària també ha incrementat el nombre de vies de control per a detectar delictes com l’evasió  d’impostos, el frau o l’emblanquiment de capitals. Una de les operacions en les quals el fisc ha posat el focus és en les transferències econòmiques entre familiars.

Quines operacions investiga Hisenda?

Un element clau per a l’autoritat fiscal és l‘import de la transferència. Perquè, quan una d’aquestes operacions supera els 6.000 euros l’entitat financera en la qual té lloc avisa a Hisenda.

De fet, si se sobrepassa el límit dels 10.000 euros, l’Agència Tributària pot investigar la transferència i la persona que la percep ha de justificar l’operació en la declaració de la Renda, si no vol fer front a una sanció.

A més, convé tenir en compte que les transferències entre familiars estan subjectes a l’Impost  de Successions i Donacions. Es tracta d’un gravamen cedit a les comunitats autònomes, amb competències en recaptació i comprovació.

Per tant, aquestes regions tenen llibertat per a aplicar les seves pròpies normes respecte dels tipus impositius o reduccions de les bases imposables, per exemple.

També és necessari dur a terme els tràmits vinculats a l‘Impost de Transmissions Patrimonials. A pesar que, en aquest cas, no es requereix efectuar un pagament, si comporta la presentació en un període de 30 dies de les corresponents autoliquidacions, a través del model  600.
Notícia extreta de: economiadigital.es
Per a qualsevol dubte o consulta pots contactar amb Arias Assessors.