Quins autònoms no han de presentar la declaració de la RENDA

declaració de la renta autónomos

Quins autònoms no han de presentar la declaració de la RENDA

Els assessors fiscals de CaixaBank expliquen en quins casos deuran els autònoms presentar la declaració de la RENDA enguany i quan podrien estar exempts.

Fa ja gairebé un mes que va donar principi la campanya de la RENDA 2023 i, encara a hores d’ara, els assessors fiscals reben diàriament consultes d’autònoms que no saben si enguany estaran obligats a presentar la declaració d’IRPF. Alguns d’ells són treballadors per compte propi que van emprendre el seu negoci fa poc temps i encara no coneixen les seves obligacions fiscals. Uns altres van obtenir baixos ingressos en 2022 i no saben si enguany hauran de rendir comptes amb Hisenda.

Aquest dubte encara s’ha repetit més en els últims mesos, amb l’entrada en vigor dels canvis introduïts pel Govern en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que ja han modificat les obligacions del col·lectiu amb la Seguretat Social i també afectaran en alguns aspectes a la seva relació amb Hisenda.

No obstant això, “la realitat és que gairebé tots els autònoms estan obligats a realitzar la declaració de la renda”, va assegurar Pedro Rodríguez Mateo, assessor fiscal de CaixaBank. Segons va explicar l’expert en fiscalitat a través del Blog de CaixaBank, són “molt pocs” els treballadors per compte propi que es troben dins de l’excepció que contempla la llei.

Tots els autònoms que van ingressar més de 1.000 euros nets en 2022 han de presentar la RENDA

El límit d’ingressos que pot obtenir un autònom en un exercici per a quedar exempt de l’obligació de presentar la declaració d’IRPF està recollit en la Llei 35/2006, que és la que regula l’IRPF. “Enguany solament estarien exempts de presentar-la aquells els rendiments dels quals per activitats econòmiques no hagin superat els 1.000 euros en el seu conjunt i els que hagin sofert pèrdues patrimonials de quantia igual o superior a 500 euros durant el passat exercici”, va explicar Pedro Rodríguez Mateo.

D’aquesta manera, els pocs autònoms que quedaran exempts de declarar la RENDA són, per exemple, “aquells que hagin començat la seva activitat en els últims mesos de 2022 i gairebé no hagin rebut ingressos. També els que estiguin travessant una situació crítica o aquells que s’hagin endeutat. I si es volen acollir a la deducció per inversió en habitatge habitual o per un compte estalvio-empresa, fins i tot ells hauran de realitzar la declaració”, va afegir l’expert fiscal de CaixaBank.

En tot cas, va apuntar Rodríguez, una cosa és no tenir l’obligació de fer la declaració de la renda i una altra molt diferent és no poder fer-la. “Tots els autònoms poden fer la declaració d’IRPF si volen. De fet, si la presenten, podrien accedir a les diferents deduccions previstes per l’Estat i les CC. AA. —com les citades—, sempre que compleixin amb tots els requisits que demana Hisenda”.

Aquesta és la situació per a la declaració que es presentarà en la primavera de 2023, és a dir, la relativa a l’exercici fiscal de 2022. No obstant això, de cara a la següent RENDA, a presentar a l’any que ve, s’han introduït canvis que modificaran l’obligació de presentar aquest impost.

Quins autònoms hauran de presentar la declaració de la renda en 2024?

Segons va advertir l’assessor fiscal de CaixaBank, a partir de l’any que ve, és a dir, en la Renda 2023 a presentar entre abril i juny de 2024, “s’eliminarà fins i tot la petita exempció que contemplava la llei i tots els autònoms estaran obligats a fer la declaració de la renda”.

Així va quedar regulat en el Reial decret llei 13/2022 de 26 de juliol de 2022. La norma modifica l’article 96.2 de la Llei de l’IRPF i va establir l’obligació de declarar per a totes les persones físiques que hagin estat donades d’alta com a autònoms en qualsevol moment a partir del dia 1 de gener de 2023.

És a dir, encara que una persona es donés d’alta com a autònom solament un mes entre gener i desembre de 2023 per a facturar un negoci puntual de 300 euros, en 2024 estaria obligat a presentar la declaració de l’IRPF.

Aquesta novetat és una conseqüència del canvi en el sistema de cotització per ingressos reals previst per la reforma de la Seguretat Social. “La majoria de les novetats introduïdes es refereixen a l’àmbit de les prestacions i cotitzacions, però també s’inclou alguna nova obligació fiscal com, precisament, l’obligació de presentar la declaració de la renda amb independència dels rendiments obtinguts i del temps durant el qual s’hagi estat donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar”, va apuntar Pedro Rodríguez Mateo.

De fet, declarar els ingressos, siguin quals siguin, és necessari perquè la Tresoreria pugui determinar la quota per ingressos reals que l’autònom haurà de pagar a l’any següent, Per a més informació sobre aquesta i altres novetats fiscals, els autònoms poden accedir al Blog de CaixaBank.

 

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/