Autònoms i professionals

Arias Assessors està especialment sensibilitzat amb les necessitats i preocupacions dels treballadors autònoms, freelance i professionals, donat que sovint realitzen una activitat per la qual estan sobradament preparats, però en canvi desconeixen en gran mesura quines són les seves obligacions amb l’Agència Tributària, Seguretat Social i, en definitiva, per tal de complir tota la normativa legal sense pors ni sorpreses desagradables.

Si estant llegint aquesta pàgina, no dubtin que estan en el lloc correcte. En el nostre despatx ens encarreguem d’orientar-li en el seu negoci i fer-li la vida més fàcil, volem que es senti còmode i tranquil amb nosaltres i els donem un tracte directe i personalitzat, amb la major professionalitat i experiència de més de 15 anys en la gestió i assessorament de treballadors autònoms i professionals. I a més, ens ajustem amb honoraris i serveis d’assessoria i gestió.

Serveis per a autònoms i professionals:

 • Anàlisi de l’activitat econòmica a realitzar, opcions de tributació més adients per al seu perfil professional – Estimació Directa – Estimació Objectiu (Mòduls).
 • Obtenció del certificat digital de persona física. Notificacions telemàtiques.
 • Assessorament i tramitació d’altes com a persona física davant l’Agència Tributària i Seguretat Social.
 • Informació prèvia i tramitació de bonificacions en la quota d’autònoms en el moment de realitzar l’alta en l’activitat.
 • Flexibilitat total en la gestió de documentació entre client i assessoria (presencialment, correu electrònic, dropbox i altres eines informàtiques).
 • Gestió i assessorament en la presentació d’impostos trimestrals (IVA-IRPF, retencions de professionals).

 • Declaracions informatives (model 347, Resum Anual IVA, model 184 d’entitats en règim d’atribució de rendes).
 • Confecció de llibres registre d’ingressos despeses i béns d’inversió
 • Gestió i assessorament en la inclusió al ROI (Registre d’Operadors Intracomunitaris) – IVA intracomunitari.
 • Gestió d’aplaçaments de deute i certificacions de corrent de pagament o IAE.
 • Assessorament i resolució – inclosos en quota mensual – de tot tipus de consultes i requeriments de l’Administració.
 • Declaració de Renda IRPF anual pels treballadors autònoms.
 • Tràmits administratius amb Ajuntaments.
 • Representació davant la Inspecció Fiscal.

Resolgui els seus dubtes i sol·liciti cita: