L’Agència Tributària avança els dies en què girarà el cobrament de la RENDA als autònoms

renda als autònoms

L’Agència Tributària avança els dies en què girarà el cobrament de la RENDA als autònoms

L’Agència Tributària avança els dies en què girarà el cobrament de la RENDA als autònoms

L’Agència Tributària ha avançat els dies en què cobrarà als autònoms la RENDA que els hagi sortit a pagar. Les dates dependran d’alguns factors.

Diumenge passat es van complir dos mesos de l’inici de la campanya de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2022. Enguany, l’Agència Tributària estima que es presentaran més de 22 milions de declaracions de la RENDA de les quals entorn a 7,6 milions sortiran amb resultat positiu, és a dir, que serà el contribuent el que hagi de pagar a Hisenda.

Els autònoms que van obtenir més ingressos que despeses deduïbles en 2022 i presentin la seva declaració amb resultat a pagar hauran d’abonar l’IRPF en les dates que indica Hisenda. Segons van explicar fonts de l’Agència Tributària a aquest diari, els terminis d’enguany depenen de diverses qüestions, com el mètode de pagament que hagi triat el contribuent, el moment en què s’hagi presentat la declaració o si s’ha optat a fraccionament.
Aquests terminis d’ingrés són tan importants com els de presentació de la declaració ja que si l’autònom o qualsevol altre contribuent paga el seu resultat fora de la data límit o no té diners en el compte el dia en què Hisenda passa el cobrament, s’enfrontarà a recàrrecs d’un 1% per cada mes de retard i, en alguns casos, també sancions.

En quines dates cobra Hisenda el resultat de la RENDA als autònoms?

Segons van explicar fonts de l’Agència Tributària a aquest diari, el dia en què el contribuent ha d’ingressar el resultat de la seva declaració d’IRPF depèn, fonamentalment, de si va triar la domiciliació com a forma de cobrament o no. Si l’autònom decideix no domiciliar el pagament i tampoc demana ajornament, “haurà de fer l’ingrés en la seva entitat financera qualsevol dia entre la data en la qual va presentar la seva RENDA i el 30 de juny“.

Qüestió diferent seria si l’autònom hagués triat la domiciliació com a mètode de pagament. Aquesta manera d’abonar el resultat de la RENDA és la més còmoda per als treballadors per compte propi, ja que serà Hisenda directament la que giri el cobrament perquè l’entitat financera carregui automaticamente l’import a pagar pel contribuent.

En aquest supòsit, no obstant això, és important que l’autònom s’asseguri de disposar dels diners prou en el seu compte per al dia en què es realitzi el càrrec ja que si no hi hagués suficient saldo i l’entitat retornés el pagament, s’entendria que la liquidació s’ha fet fora de termini.

Hisenda cobrarà el pagament de la RENDA el dia 30 de juny, si l’autònom va optar per la domiciliació

Segons van explicar des de l’Agència Tributària, si el contribuent ha triat la domiciliació com a mètode de pagament la data en la qual l’entitat financera carregarà el cobrament en el compte bancari de l’autònom serà sempre el dia 30 de juny. Això amb independència que s’hagi fraccionat el resultat de la declaració o no.

Si a més es va triar el fraccionament del resultat de la declaració en dues parts, primer un 60% i després un 40%, el primer cobrament es farà igualment el dia 30 de juny i el segon, si el contribuent no ingressa a Hisenda abans, es carregarà en compte el dia 6 de novembre.
Per exemple, si un autònom hagués presentat la seva declaració d’IRPF el passat 1 de juny amb resultat a pagar per un import de 1.000 euros podria:

  • Ingressar 1.000 euros en qualsevol entitat financera col·laboradora amb l’Agència Tributària entre l’1 i el 30 de juny si no va optar per domiciliació bancària ni tampoc per fraccionament. Si hagués optat per fraccionar però no per la domiciliació podria ingressar 600 euros qualsevol dia entre l’1 i el 30 de juny i 400 euros qualsevol dia entre l’1 de juliol i el 6 de novembre.
  • Si va optar per domiciliació bancària haurà de disposar de 1.000 euros en el seu compte el dia 30 de juny perquè Hisenda li faci el càrrec, si no va fraccionar el resultat. Si va fer fraccionament, haurà de tenir el 30 de juny 600 euros en el seu compte i el dia 6 de novembre els 400 euros restants.

Terminis per a presentar la RENDA, depenent del resultat i del mètode triat per a pagar

A més de la data de pagament, els autònoms també han de tenir en compte els terminis de presentació de la RENDA. Segons van explicar des de l’Agència Tributària, en general, el termini límit per a presentar la declaració d’IRPF si es fa a través d’Internet és el dia 30 de juny, encara que sempre és recomanable fer-ho abans per a evitar possibles errors d’última hora. No obstant això, quan la declaració surti a pagar i l’autònom desitgi que sigui Hisenda qui li cobri els impostos directament en el seu compte bancari, el termini acaba tres dies abans.

Així doncs, les dates límit de presentació de l’IRPF són les següents per a cada cas:

  • Fins al 27 de juny: Si el resultat surt a ingressar i l’autònom està interessat a realitzar el pagament per domiciliació bancària
  • Fins al 30 de juny: El termini s’estén fins a l’últim dia del mes si el resultat ha sortit a retornar

Segons van puntualitzar des de l’Agència Tributària, si un autònom decideix fraccionar en dos pagaments la seva declaració d’IRPF, però fa la presentació més enllà del dia 27 de juny no podrà domiciliar el primer pagament però sí el segon, que es cobrarà el dia 6 de novembre.

En què consisteix el fraccionament de l’IRPF anual?

Aquells contribuents el resultat dels quals de l’autoliquidació sigui positiu i, per tant, deguin diners a Hisenda, poden afrontar el pagament de forma fraccionada, tant per domiciliació com per altres mètodes de pagament. En concret, poden dividir el pagament en dos terminis sense interessos ni cap recàrrec, tal com estableix l’article 97.2 de la Llei d’IRPF i l’article 62.2 del seu Reglament.

  • Primer pagament: el primer termini correspon al 60% de l’import resultant de la declaració. Pot pagar-se mitjançant deute en compte, targeta, en efectiu i a través d’altres formes especials de pagament. En cas que es domiciliï -presentant abans del 27 de juny-, la quantitat serà carregada en compte l’últim dia del termini de presentació de la declaració, el 30 de juny. Aquesta data és la mateixa independentment de la data en la qual es presenti l’autoliquidació.
  • Segon pagament: el segon termini correspon al 40% restant i es paga quatre mesos més tard, al novembre de 2023. Pot pagar-se mitjançant la domiciliació bancària o realitzant un ingrés.

Un autònom que obtingui un resultat a pagar de 1.000 euros d’impostos en l’autoliquidació de la Renda, i vulgui fraccionar el deute, pot seleccionar la domiciliació bancària com a forma de pagament. En aquest moment disposarà de dos terminis per a abonar l’impost sense interessos. El 30 de juny de 2023 es carregarà en el seu compte el 60% de l’import, és a dir, 600 euros. Passats quatre mesos, concretament el 7 de novembre de 2023, es carregarà el 40% restant, un total de 400 euros.

Es tracta de l’únic impost estatal que ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament sense interessos. Quan es presenta la declaració de la renda a través de la pàgina web i surt un import positiu, automàticament se selecciona l’opció del pagament fraccionat. El contribuent que desitgi abonar-lo en un sol pagament, haurà de canviar la casella, ja que el fraccionament es marca per defecte.

Una de les novetats que estan en marxa des de l’any passat és que el pagament pot realitzar-se a través de diferents mètodes, no sols a través de domiciliació bancària. Ara també pot fer-se mitjançant transferència bancària o acudint a una entitat per a abonar l’import corresponent.

 

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/