Hisenda no ha retornat 2 milions de declaracions: els autònoms podrien estar sent comprovats

hacienda no ha devuelto declaraciones

Hisenda no ha retornat 2 milions de declaracions: els autònoms podrien estar sent comprovats

A l’agost encara hi ha un 13% d’autònoms i altres contribuents que van sol·licitar la devolució d’IRPF i no han rebut l’ingrés. En alguns casos podrien estar sent comprovats.

Després de gairebé dos mesos des que va acabar la campanya de la RENDA 2022, encara hi ha un 13% dels autònoms i altres contribuents que van sol·licitar la devolució de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2022 (IRPF 2022) i que encara no han rebut l’ingrés d’aquest import, segons les últimes dades facilitades per l’Agència Tributària a aquest diari.

A tancament de campanya es van presentar un total de 22.889.000 declaracions, de les quals 15.021.000 van ser amb resultat a retornar. Tenint en compte aquestes dades, ara mateix hi hauria més de 1,95 milions de ciutadans pendents de rebre el pagament de la seva RENDA. O, cosa que és el mateix, gairebé dos milions d’autònoms i altres contribuents que estan a l’espera que Hisenda els pagui una mitjana de 700 euros per la seva devolució d’IRPF.

A data de 3 de juliol  s’havien abonat el 80,2% de les declaracions amb sol·licitud a retornar i, ara, ja finalitzant agost, el nombre de devolucions a penes s’hauria incrementat en un 7%, aconseguint el 87%.

Estem en la segona fase de devolució d’IRPF

Segons va explicar l’Agència Tributària, “hi ha diverses fases en la devolució. La primera es desenvolupa fins al mes de juliol i s’abonen les sol·licituds que semblen correctes. La segona fase va començar en aquest mes d’agost per als altres contribuents que van sol·licitar devolució. En alguns casos s’ha pogut detectar algun tipus de problemàtica o error fiscal que pot ser lleu o que pot requerir d’una comprovació profunda. Les que requereixin de major revisió, que són les menys, passarien a una tercera fase a partir del mes de desembre”.

Encara que també van aclarir les mateixes fonts que “en tot cas, això no significa que es vagi a fer la devolució a tots els contribuents que ho han sol·licitat”. Després de la comprovació, el resultat pot coincidir amb el sol·licitat i es retorna l’import que el ciutadà va indicar, però també es pot considerar que l’import ha de ser menor i, llavors, es retorna el que correspongui. O, fins i tot, pot detectar-se un error i la declaració acabarà sortint a pagar en comptes de retornar.

L’habitual és que l’Agència Tributària resolgui la sol·licitud de devolució d’aquests contribuents, que estan pendents de la resolució, entre els mesos de juliol i desembre. A partir de desembre, si els diners no s’ha ingressat, és molt possible que l’Agència Tributària estigui realitzant una revisió i/o comprovació.

Motius pels quals Hisenda pot retardar la devolució d’IRPF de la Renda 2022

A punt de finalitzar el mes d’agost, la causes per les quals els contribuents no han vist encara reflectit en els seus comptes bancaris l’anotació de la devolució dels impostos de l’Agència Tributària poden ser diverses. “Des d’una simple dada incorrecta fins a una comprovació fiscal en profunditat”, van apuntar des de la AEAT.

Fins i tot, podria donar-se el cas que la sol·licitud de devolució sigui correcta, però l’autònom tingui altres deutes, i que l’Agència Tributària hagi compensat els diners de l’IRPF amb altres pagaments que devia el contribuent,  com per exemple declaracions d’IVA, sancions tributàries, etc.”.

Els exemples més freqüents pels quals es pot estar demorant l’Agència Tributària en la devolució d’IRPF a hores d’ara del calendari són:

  • Dades que van ser modificats: a vegades, els contribuents fan canvis en les seves dades. Així, si s’han realitzat modificacions, l’Agència Tributària es pot demorar en la devolució, ja que ha de comprovar les noves dades aportades.
  • Comprovació d’informació i imports reflectits en la declaració.
  • Grans diferències amb declaracions presentades altres anys: sol ser bastant habitual que es comprovi la informació i la variació de xifra resultant.
  • La inclusió d’ingressos atípics, com els relatius a habitatges de lloguer turístic, que hauran de ser contrastats.
  • Errors freqüents en emplenar els impresos, com per exemple en les dades personals, canvis de domicili no comunicats, o equivocacions en bolcar les dades a la declaració.
  • Import de devolució elevat, que farà que l’Agència Tributària es demori a fer l’ingrés.
  • Presentació de la Renda en els últims dies de campanya, que també retardarà  la devolució, perquè la declaració queda situada en els últims llocs per a la seva gestió.
  • Deutes fiscals pendents: és probable que l’Agència Tributària compensi el pagament de l’IRPF amb els altres deutes que tenen pendent de pagament el contribuent

Hisenda té termini de devolució  fins al 31 de desembre, passada aquesta data haurà d’abonar interessos de demora

El termini que té l’Agència  Estatal d’Administració Tributària per a abonar l’import de les devolucions de les declaracions de la campanya de la Renda 2022 és de sis mesos, és a dir, fins al 31 de desembre del present any. Passada aquesta data, el contribuent té dret al fet que Hisenda pagui interessos de demora, que hauran de figurar automàticament sumats a l’import retornat i que en aquest any és del 4,0625%.

Si arribada aquesta data no s’ha produït l’anotació en el compte corrent, cal consultar l’estat de la declaració que es va fer en el seu moment (es pot fer en la pàgina web de l’Agència Tributària), comprovar que Hisenda no ha dut a terme una “paral·lela” i que hagi arribat alguna notificació via en línia, o verificar que no existeixen deutes pendents. Finalment, i després d’estar segur de tot l’anterior, caldria sol·licitar de nou la devolució.