Hisenda ja pot requerir la comptabilitat d’un negoci en qualsevol moment i demanar dades a tercers

hisenda

Hisenda ja pot requerir la comptabilitat d’un negoci en qualsevol moment i demanar dades a tercers

Hisenda ja pot requerir la comptabilitat d’un negoci en qualsevol moment i demanar dades a tercers

Amb els últims canvis en la Llei General Tributària, Hisenda podrà sol·licitar la comptabilitat dels negocis en qualsevol moment, sense obrir una Inspecció. A més, podrà sol·licitar dades a terceres parts, com a proveïdors, clients o notaris.

Des de fa unes setmanes, l’Agència Tributària pot sol·licitar als autònoms i negocis dades relatives a la seva comptabilitat en qualsevol moment, sense la necessitat de tramitar un procediment d’inspecció, una cosa a la qual fins ara estaven obligats. Així ho van constatar a aquest mitjà des d’Hisenda i l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget).

Es tracta d’una de les modificacions a la Llei General Tributària que van entrar en vigor el passat 23 de maig, fruit de la transposició d’una directiva europea. A partir d’ara, els negocis podran ser requerits per l’Agència Tributària per a aportar la seva comptabilitat en un procediment de comprovació limitada, sense necessitat que s’obri una inspecció formal.

A més, a partir d’ara, el fisc està en disposició de requerir unes certes dades a tercers, a fi de comprovar qualsevol documentació que els autònoms i negocis aportin i així estar segurs de la veracitat d’aquesta informació. Fins ara, només podien demanar-los aquella informació que estiguessis obligats a aportar.

La transposició de la directiva europea “cerca millorar la capacitat de l’Agència Tributària per a comprovar les dades que els negocis i els autònoms aporten en les seves declaracions d’impostos, com l’IVA o altres liquidacions tributàries que els treballadors per compte propi estan obligats a realitzar periòdicament”, van afirmar des d’Hisenda.

Els assessors fiscals auguren major ligitiositat en ampliar les anomenades “comprovacions limitades”

Tal com van explicar des de l’Agència Tributària, “en el procediment de comprovació limitada, amb la finalitat de millorar la seva efectivitat, es reconeix la facultat de l’Administració tributària de comprovar la comptabilitat mercantil, únicament als efectes de constatar la coincidència entre els quals figuri en ella i la informació que obri en poder de l’Administració.”

Així, a partir d’ara, Hisenda pot sol·licitar els llibres comptables oficials dels negocis només per a corroborar les dades d’unes certes operacions. Per tant, tal com van confirmar a aquest diari des de l’Agència Tributària, “per als autònoms que estan en mòduls no suposa cap canvi, perquè no han de portar comptabilitat.

No obstant això, el canvi en la normativa provocarà un perjudici per als negocis i els assessors fiscals. Així ho va afirmar a aquest mitjà Ricardo Perpinyà, portaveu de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget), explicant que “al meu judici, portarà molta ligitiositat, perquè no és un tema que sigui clar. Per descomptat, hauran de justificar per què accedeixen a la comptabilitat i si realment és per a comprovar la coincidència de les dades.”

I, què ocorrerà si les dades comptables del negoci i els que Hisenda té en la seva poder no coincideixen? Tal com va explicar Ricardo Perpinyà, no té per què acabar en un procediment d’Inspecció, alguna cosa que només ocorreria en els casos de major gravetat. “En cas que no coincideixin, faran una liquidació provisional amb les diferències que pugui haver-hi. Per exemple, si has declarat 1.000 i realment són 1.500, faran una liquidació pels 500 restants afegint la sanció corresponent”, va afirmar.

A més, la transposició de la directiva europea autoritza per primera vegada l’administració tributària a acudir in situ a les oficines, locals o naus dels negocis per a sol·licitar informació, “alguna cosa que fins ara estava reservat únicament a la Inspecció d’Hisenda”, va expressar el portaveu de Asefiget.

Davant aquesta situació, els assessors fiscals i gestors tributaris consideren que els negocis més petits sortiran perjudicats, “perquè imposen més obligacions indirectes. Es donen més atribucions a l’administració tributària. És una pràctica habitual, cada dia es legisla per a tenir més informació. Els negocis perdran més temps, la qual cosa no deixen de ser costos indirectes. La Inspecció ja tenia suficients facultats. Jo discrepo”, va valorar Ricardo Perpinyà a aquest diari.

Hisenda també podrà sol·licitar les dades comptables dels negocis als seus proveïdors o clients

En paral·lel, la modificació de la Llei General Tributària inclou una altra novetat: l’ampliació de la potestat d’Hisenda per a sol·licitar informació sobre la comptabilitat dels negocis a terceres parts implicades. Per exemple, a “proveïdors o clients, notaris o registres públics”, van explicar a aquest mitjà fonts de l’Agència Tributària.

Tal com van afirmar des d’Hisenda, la transposició de la directiva europea “modifica el règim de l’obligació d’informació de determinats mecanismes de planificació fiscal, amb la finalitat de dispensar de l’obligació d’informació pel deure de secret professional a determinats intermediaris.” És a dir, “el que faran és ratificar les dades declarades, perquè ja els tenen en si per diverses vies. En les declaracions informatives ja treuen totes les dades”, va aclarir el portaveu de Asefiget.

Respecte a la informació que Hisenda podrà sol·licitar per a realitzar les comprovacions es troben, sobretot, “dades corresponents a les factures i als seus imports. Per exemple, Si un negoci diu que ha facturat 1.000 euros, podran requerir al client perquè confirmi que ha pagat aquesta quantitat”, va explicar Ricardo Perpinyà.

No obstant això, el portaveu de Asefiget va explicar que la modificació de la Llei General Tributària no inclou la potestat “que sol·licitin informació financera. Aquesta facultat la continua tenint la Inspecció. Per exemple, els moviments bancaris a les entitats que utilitzin els negocis”, va afirmar.

Davant les noves mesures, els assessors fiscals i gestors tributaris van mostrar els seus dubtes. Segons afirmen, serviran per a augmentar la inseguretat jurídica. “Portarà problemes, perquè quan la Dependència de Gestió sol·liciti les dades, haurà de justificar molt bé per què ho fa, ja que tenen totes les dades i poden ratificar-los amb els proveïdors i clients. No han de fer-ho d’una forma capritxosa, que és com penso que ho faran, per la qual cosa augmentarà la ligitiositat”, va concloure a aquest diari Ricardo Perpinyà.

 

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: www.autonomosyemprendedor.es/articulo/