INFORMASS: Nova plataforma de la Seguretat Social

informass plataforma de la seguridad social

INFORMASS: Nova plataforma de la Seguretat Social

En el món digitalitzat en què vivim, l’adaptabilitat i l’eficiència són clau, i la Seguretat Social no és una excepció. Amb el llançament de la innovadora plataforma InformaSS, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) d’Espanya està donant un pas audaç cap a la millora de la coordinació amb altres països, obrint el camí per a un intercanvi d’informació més ràpid i eficaç.

Convenis Bilaterals: Un Pas Endavant en la Cooperació Internacional

La plataforma InformaSS, desenvolupada per l’INSS, té com a objectiu principal facilitar l’intercanvi d’informació sobre Seguretat Social amb països que mantenen acords bilaterals amb Espanya, així com amb els Estats membres de la Unió Europea. Això marca un avenç significatiu en l’agilització dels processos burocràtics que envolten la sol·licitud de prestacions per part de ciutadans que han treballat a Espanya i ara resideixen a l’estranger.

En l’actualitat, quan un ciutadà sol·licita informació sobre la seva jubilació al seu país de residència i afirma haver treballat a Espanya, aquest país ha de sol·licitar a Espanya un informe detallat dels períodes d’assegurança. Aquest procés, que pot ser lent i propens a errors, es simplificarà enormement amb la posada en marxa d’InformaSS. A partir de desembre, les institucions competents de cada país podran accedir directament a aquesta informació a través de la plataforma, marcant un avenç significatiu en la coordinació internacional.

Eficiència, Optimització i Accessibilitat Multilingüe

InformaSS no només es centra en l’agilització de processos, sinó que també busca millorar la comunicació i l’experiència del ciutadà. Amb la implementació d’aquest nou sistema, s’optimitzarà la gestió i es proporcionarà informació més precisa i oportuna. A més, l’aplicació i els informes estaran disponibles no només en castellà, sinó també en anglès, alemany i francès, amb l’objectiu de facilitar el seu ús a una audiència internacional.

Conclusions: Un Futur Més Connectat i Eficient amb InformaSS

En resum, InformaSS és més que una plataforma; és un pas cap a un futur més connectat, eficient i col·laboratiu en l’àmbit de la Seguretat Social a nivell internacional. La posada en marxa d’aquesta eina no només simplificarà els processos pels ciutadans, sinó que també reforçarà la col·laboració entre països, obrint el camí per a un intercanvi d’informació més transparent i ràpid. Amb InformaSS, l’INSS està marcant el camí cap a una Seguretat Social més moderna, adaptada a les demandes de l’era digital i compromesa amb la millora contínua.