IRPF: com funciona la nova deducció de despeses per escola bressol?

IRPF: com funciona la nova deducció de despeses per escola bressol?

La declaració de la Renda 2018 portarà una nova deducció per als treballadors que portin els seus fills a l’escola bressol. A més de la de deducció per 1.200 euros amb la que compten les mares treballadores amb fills menors de 3 anys, els pressupostos inclouen un benefici fiscal afegit per despeses de l’escola bressol que dóna dret a una deducció per 1.000 euros anuals més, bé siguin treballadores assalariades o autònomes.

Aquesta deducció ja es va incloure en els Pressupostos de 2019, que varen entrar en vigor a començaments de Julio de l’any passat. Els Pressupostos presentats pel Govern el passat dilluns reconeixen la validesa del benefici fiscal per al conjunt de l’exercici, de manera que es recollirà en la declaració de la renta que es presenti entre Abril i Juny d’aquest any. Si és el pare o tutor qui assumeix la despesa de l’escola bressol, podrà igualment gaudir de la deducció.

La deducció inclou totes les despeses mensuals de l’escola infantil, amb la limitació d’aquests 1.000 euros anuals, amb independència de si el fill ja té els tres anys al llarg de 2018. D’aquesta manera, Hisenda reconeixerà com a despeses de l’escola bressol deduïbles els registrats fins al mes anterior a que el nen iniciï el primer curs d’infantil. Així, si el nen va complir els 3 anys al febrer i no va al col·legi fins al Setembre, es contemplaran les despeses de l’escola bressol fins el mes de Juny inclòs.

La deducció s’aplicarà per la quantitat pagada a les escoles infantils autoritzades, que seran les encarregades de la tramitació amb Hisenda per la seva aplicació a través de la complementació del model 233. Així, no correspon als pares o mares realitzar cap tràmit. El progenitor no necessitarà tampoc aportar cap justificant emès per l’escola bressol o centre d’educació infantil autoritzat per a gaudir de la deducció. “Únicament serà necessari que l’escola bressol o centre d’educació infantil autoritzat presentin correctament la declaració informativa, model 233”, expliquen des de l’Agència Tributària, tenint un termini fins al 15 de Febrer, amb la informació corresponent a l’any anterior.

El dret a la deducció estatal per despeses de l’escola bressol de fins a 1.000 euros anuals s’aplica únicament a la quantitat pagada pel contribuent de la seva butxaca. És a dir, no es considerarà com a despesa deduïble la subvenció o ajut que pugui percebre el progenitor per a despeses de l’escola bressol ni tampoc l’abonament que realitzi en el seu nom l’empresa com a retribució en espècie. Es pretén així evitar una doble deducció pel mateix concepte.

Quan un treballador pacta amb la seva empresa que el cost de l’escola bressol del seu fill es consideri com a retribució en espècie, es redueix aquesta quantia en la nòmina, de manera que seran inferiors els rendiments del treball subjectes al pagament dels impostos. És l’empresa aleshores qui paga a l’escola bressol cada mes, per tant no dóna dret a l’aplicació d’aquesta deducció estatal.