Les pensions contributives s’han revaloritzat un 3,8% aquest 2024

Les pensions contributives s’han revaloritzat un 3,8% aquest 2024

En un pas significatiu per a assegurar el benestar econòmic dels pensionistes, s’ha anunciat un augment del 3,8% en les pensions contributives per a l’any 2024. Aquest increment es basa en l’índex de preus de consum (IPC) medio entre desembre de 2022 i novembre de 2023, conforme al que s’estableix en la Llei 20/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions. Aquesta mesura, acordada amb els interlocutors socials, cerca complir amb la recomanació 2a del Pacte de Toledo, assegurant el poder adquisitiu dels pensionistes d’acord amb l’evolució de l’IPC.

Impacte en les Pensions

Amb aquesta revaloració, la pensió mitjana de jubilació experimenta un increment de 734 euros a l’any, equivalent a 52 euros al mes.
Per a la pensió mitjana del sistema, que se situa en 1.200 euros, l’augment és de 638 euros anuals, traduint-se en un increment mensual de 46 euros. En conjunt, més de 10 milions de pensionistes veuen conservat o incrementat el seu poder adquisitiu.

La Ministra Elma Saiz Destaca els Assoliments

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ressalta la importància d’aquesta mesura i subratlla que, gràcies a la reforma de les pensions aprovada en 2021, el Govern d’Espanya protegeix per tercer any consecutiu el poder adquisitiu dels pensionistes. Aquest assoliment ha estat possible gràcies a la contribució dels agents socials i els partits polítics que van recolzar la reforma.

Augment Major en Pensions Mínimes i No Contributives

Destacant l’equitat en les polítiques de pensions, s’informa que les pensions mínimes i no contributives experimenten un augment encara major, basat en el que s’estableix en el Reial decret llei 2/2023. La ministra Saiz subratlla que aquesta notícia és especialment positiva, ja que les pensions que experimenten majors augments són aquelles de menor quantia, beneficiant directament a persones amb menors ingressos i contribuint a la reducció de la bretxa de gènere.

En resum, l’augment del 3,8% en les pensions contributives per a l’any 2024 és una fita significativa en la protecció del poder adquisitiu dels pensionistes a Espanya. La combinació de la fórmula basada en l’IPC i les mesures preses en la reforma de les pensions demostren el compromís del Govern a garantir l’estabilitat financera dels ciutadans jubilats. Aquest increment no sols beneficia a més de 10 milions de pensionistes, sinó que també té un impacte positiu en la reducció de desigualtats econòmiques, contribuint a aconseguir objectius socials fonamentals.