Nou procediment per a la tramitació d’ajuda d’autònoms

TRAMITACIÓN AYUDA AUTÓNOMOS

Nou procediment per a la tramitació d’ajuda d’autònoms

A partir d’avui 30 de Novembre de 2020 s’inicia el període d’inscripció prèvia que finalitzarà el dia 7 de Desembre a les 15h. És una inscripció prèvia a un registre per a tots aquells autònoms que es van quedar sense poder sol·licitar l’ajuda en la primera convocatòria. Per a evitar els problemes d’accés a la tramitació, aquesta vegada la Generalitat habilita un format de “registre previ” per a després realitzar les sol·licituds. Encara que es compleixin els requisits, l’autònom que no hagin tramitat la inscripció en aquest registre, no podran accedir a sol·licitar l’ajuda després.

Per a la tramitació de l’ajuda d’autònoms de la Generalitat de Catalunya és imprescindible fer la Inscripció prèvia.

En cas de no realitzar-se la inscripció no es podrà percebre l’ajuda, encara que es compleixin les requisits.

Qui té dret a sol·licitat l’ajuda extraordinari d’autònoms?

 

 • Aquelles persones que estiguin d’alta al Règim d’Autònoms (RETA) abans de l’1 d’octubre de 2020
 • Han d’exercir l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec (amb un màxim de 6 treballadors, comptant el propi autònom, segons la mitjana de l’any anterior a aquesta convocatòria).
 • També tindria dret la persona autònoma que hagi constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altes socis, i també si es tracta d’una cooperativa (sempre que no siguin més de 3 socis).
 • No tenen el dret els treballadors autònoms col·laboradors (els autònoms que treballen pel familiar directe que és autònom)

Quins requisits s’ha de tenir per a sol·licitar l’Ajuda?.

 • Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
 • Estar d’alta al RETA abans de l’1 octubre 2020
 • Que la Base Imposable de la declaració de la Renda de l’exercici 2019 sigui igual o inferior a 35.000,00 €.
 • Que el rendiment NET dels 3 primers trimestres del 2020 no sigui superior a 13.125,00 €
 • No haver rebut l’ajuda de la resol. TSF/1270/2020 de 3 de juny.
 • Presentar el formulari d’inscripció prèvia en el termini 30 novembre 9 h. a 7 desembre 15 h.

 

Com presentar el formulari per a tramitar l’Ajuda?

 • S’ha d’omplir el formulari publicat a canal empres (Seu Electrònica de la Generalitat)
 • Per a omplir-ho tingueu a mà, a més de les dades habituals d’identificació i de l’activitat:
  • La base imposable exacta de la vostra declaració de la renda de l’exercici 2019 (si és individual, i si és conjunta la base imposable corresponent al sol·licitant de l’ajuda).
  • El rendiment NET dels 3 primers trimestres 2020 (la quantitat exacta que representa la suma dels 3 trimestres).
  • El codi d’alta de l’IAE.

Des d’Arias Assessors estem tramitant automàticament la inscripció al Registre per a tots aquells autònoms que ja ens van fer la petició de sol·licitud de l’ajuda per a la primera convocatòria.