Noves regulacions sobre l’IVA el 2024

nueva regulación IVA

Noves regulacions sobre l’IVA el 2024

IVA en Productes Alimentaris i Energètics per al 2024: Noves Regulacions

Amb l’arribada del nou any, s’han establert diverses modificacions en el marc de l’IVA per als productes alimentaris i energètics a Espanya. Aquestes regulacions afecten els tipus impositius aplicables temporalment a certes entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries, i tenen un impacte directe en consumidors, comerciants i empreses.

  1. Aliments: S’ha prorrogat el tipus impositiu reduït del 5% i del 0% per a diversos aliments fins al 30 de juny de 2024. Això inclou olis d’oliva, pastes alimentoses i aliments de primera necessitat com pa, farines panificables, llet, formatges, ous, verdures, fruites, hortalisses, tubercles, llegums i cereals. Aquesta mesura té com a objectiu mantenir l’accessibilitat a aquests productes bàsics per a la població.

La pròrroga del tipus impositiu reduït per als aliments és una notícia positiva per als consumidors, ja que contribueix a mantenir els preus baixos en els productes essencials. Això és especialment important en un context d’incertesa econòmica, on molts ciutadans estan preocupats per l’augment del cost de vida.

  1. Energia: Els tipus impositius aplicables temporalment als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica i gas natural també han estat modificats. Durant el 2024, s’aplicarà un tipus impositiu reduït del 10% a l’energia elèctrica i al gas natural. A més, el mateix tipus impositiu del 10% es mantindrà per a briquetes, pellets i fusta per llenya fins al 30 de juny de 2024.

Aquesta modificació dels tipus impositius en els productes energètics té un impacte directe en les despeses dels consumidors i les empreses. Malgrat que els canvis en els impostos poden representar una despesa addicional per a alguns, també poden ser una oportunitat per als consumidors per optimitzar el seu ús d’energia i reduir els costos.

Aquests canvis en l’IVA tenen un impacte significatiu en les finances personals i empresarials. Per garantir el compliment adequat d’aquestes regulacions i optimitzar els beneficis fiscals, és essencial comptar amb l’assessorament professional adequat.

Arias Assessors està aquí per ajudar-vos a comprendre com aquestes noves regulacions afecten el vostre negoci i com podeu adaptar-vos a aquests canvis. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per a una consulta personalitzada i assegureu-vos de complir amb les últimes normatives fiscals.