Optimitzant la Tarifa Plana: Guia per a Autònoms que es van donar d’Alta en 2023

Optimitzant la Tarifa Plana: Guia per a Autònoms que es van donar d’Alta en 2023

En el canviant escenari dels autònoms, és essencial mantenir-se actualitzat sobre les regulacions i beneficis fiscals que poden influir en la salut financera del teu negoci. Una de les novetats més destacades per a aquells que es van donar d’alta com a autònoms en 2023 és la nova tarifa plana de 80€ mensuals per als primers 12 mesos. No obstant això, el que molts no coneixen és la possibilitat d’estendre aquest benefici, i aquí et proporcionarem informació clau per a aprofitar al màxim la tarifa plana.

Qui poden sol·licitar la pròrroga de la tarifa plana?

Els autònoms que es van donar d’alta en 2023 amb la nova tarifa plana de 80€ mensuals podran sol·licitar la pròrroga quan prevegin que els seus rendiments seran inferiors al Salari Mínim Interprofessional durant els primers 12 mesos d’activitat. Aquest és un alleujament significatiu per a aquells que estan fent els seus primers passos en la vida autònoma i necessiten temps per a consolidar els seus ingressos.

Amb caràcter general, si l’autònom va gaudir de la tarifa plana després de l’1 de gener de 2023, podrà sol·licitar la seva pròrroga per 12 mesos addicionals. No obstant això, si tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la condició de víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, podran sol·licitar la seva pròrroga per un període més extens, aconseguint fins a 36 mesos.

Terminis per a sol·licitar la pròrroga

La clau per a maximitzar el benefici de la tarifa plana radica a conèixer els terminis adequats per a sol·licitar la pròrroga. Els autònoms podran presentar la seva sol·licitud abans que venci el termini de 12 mesos des de l’inici de l’activitat. En cas de comptar amb una discapacitat igual o superior al 33% o la condició de víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, aquest termini s’estén a 24 mesos.

És fonamental tenir en compte que la pròrroga del benefici s’aplicarà des de l’endemà de la finalització dels primers 12 mesos o, si és el cas, 24 mesos. Planificar amb antelació la sol·licitud de pròrroga és essencial per a evitar interrupcions en els beneficis fiscals i garantir una transició fluida a les tarifes estàndard.

 

Passos per a sol·licitar la pròrroga

  1. Revisar els ingressos previstos: Abans de sol·licitar la pròrroga, és crucial avaluar amb precisió els ingressos previstos durant els primers 12 mesos d’activitat. Això permetrà determinar si compleixen amb els requisits per a estendre la tarifa plana.
  2. Recopilar documentació rellevant: Assegura’t de comptar amb tota la documentació necessària, com a certificats de discapacitat o documentació que recolzi la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.
  3. Presentar la sol·licitud dins del termini: Complir amb els terminis establerts és essencial. Assegura’t de presentar la sol·licitud abans que venci el termini corresponent, evitant així possibles interrupcions en els beneficis.
  4. Fer un seguiment de la sol·licitud: Una vegada presentada la sol·licitud, realitza un seguiment per a conèixer l’estat d’aquesta i assegurar-te que es processi correctament.

 

La nova tarifa plana de 80€ mensuals ofereix als autònoms una valuosa oportunitat per a estabilitzar les seves finances durant els primers 12 mesos d’activitat. La possibilitat de sol·licitar la pròrroga, especialment per a aquells amb circumstàncies particulars, estén aquest benefici i proporciona un alleujament addicional. En estar informat sobre els terminis i requisits, podràs optimitzar la tarifa plana i construir una base financera sòlida per al teu negoci autònom.