Què són les factures proforma i en quines situacions poden emetre’les els autònoms

facturas proforma

Què són les factures proforma i en quines situacions poden emetre’les els autònoms

Què són les factures proforma i en quines situacions poden emetre’les els autònoms

Abans d’emetre una factura definitiva, és comú que els negocis i els treballadors per compte propi utilitzin les factures proforma per acreditar l’inici d’una relació comercial.

La factura és la base de la comptabilitat del negoci d’un autònom. Per llei, tots els treballadors per compte propi tenen l’obligació d’expedir, lliurar i conservar justificants de totes les seves operacions per l’exercici de la seva activitat o, el que és el mateix, d’emetre una factura per la venda d’un producte o la realització d’un servei.

El primer aspecte que s’ha de conèixer és el tipus de factura que s’ha d’emetre o que es pot emetre en cada cas. Actualment, hi ha cinc tipus, la utilització dels quals depèn sempre del context, de l’import de la mateixa i del destinatari.

Una de les factures que més acostumen a utilitzar els treballadors per compte propi és la proforma, que, grosso modo, es tracta del document previ a la factura ordinària. Si bé és cert que a nivell fiscal no té validesa, s’utilitza molt formalitzar el pacte entre l’autònom i el client o fins i tot davant d’una entitat creditícia. En definitiva, serveix per acreditar que ha existit un inici d’activitat comercial.

Què és una factura proforma i per a què s’utilitza

Tal com va explicar a aquest diari una assessora fiscal, una factura proforma és un document de caràcter informatiu que no té cap tipus de validesa comptable. Simplement, va assenyalar, “recull les dades relatives a una operació de prestació de béns o serveis”.

Segons l’expert, aquest tipus de factura podria entendre’s com “una factura provisional” en la qual els treballadors per compte propi poden especificar els detalls d’una activitat comercial futura. “Una de les característiques principals de la factura proforma és que, al no tenir una validesa fiscal, es pot modificar totes les vegades que sigui necessari”, va assenyalar.

Al ser utilitzada comúment com una factura provisional i poder ser modificada sense límits, va destacar l’assessora fiscal, “el que sol passar és que, quan es tanca el tracte entre el negoci i el seu client, ja sigui una altra empresa, un proveïdor o un client final, se’n van enviant noves versions de la factura proforma, amb els canvis que es van realitzant“.

Així, quan ambdues parts consideren que la factura proforma és correcta i correspon amb la relació comercial que es durà a terme, “llavors és quan s’emetrà la factura definitiva, amb tot el que s’ha acordat mitjançant la factura proforma”, va afegir.

La factura proforma no és el mateix que un pressupost

La factura proforma, per definició, pot confondre’s amb un pressupost. No obstant, no són el mateix, ja que hi ha diversos aspectes que els diferencien.

Quan es lliura un pressupost, es fa amb l’objectiu d’indicar per escrit, de forma clara i desglossada, quant es cobrarà a un client per la venda d’un producte o la prestació d’un servei. És a dir, serveix per informar, abans que hi hagi un acord comercial, de quines són les obligacions i les condicions per ambdues parts.

“Quan l’autònom envia un pressupost, ja sigui a una altra empresa, a un proveïdor o a un client, té l’obligació de mantenir el preu que hagi establert en el mateix. Per això, abans de contractar a una empresa perquè preste un determinat servei, sempre es sol·licita un pressupost“, va explicar a aquest diari una assessora laboral.

Encara que l’enviament d’un pressupost no és obligatori, “el més recomanable és enviar sempre el pressupost, ja que és el primer pas perquè hi hagi un enteniment entre el que busca l’autònom o negoci i el que busca el client”. Això sí, va explicar, si no el signen ambdues parts, “el pressupost careix de valor”.

Serveix per fixar un pacte entre autònom i client

No obstant, la factura proforma és un document, que encara que és de caràcter provisional i no té validesa fiscal, sí atorga un pacte entre el negoci o autònom que ven un producte o presta un servei i el seu client, de manera que “amb la factura proforma, l’autònom es compromet a certes coses amb els seus clients i a complir amb la seva part, que, en aquest cas, és la entrega d’un bé o un servei”.

L’altre gran factor que diferencia la factura proforma del pressupost, és que aquest no ha de fer-se complint cap disseny o format. “En canvi, la factura proforma ha de ser estèticament igual que la factura definitiva. Per això s’entén la proforma com una factura provisional”, va explicar l’expert fiscal.

“A la fi, l’emissió d’una factura proforma depèn sempre de les necessitats del client. Pot ser que el client únicament demani el pressupost i, a continuació, la factura definitiva, o pot ser que el client sigui qui demani la factura proforma. Això, per exemple, moltes vegades succeeix perquè els bancs, per concedir determinats préstecs, sol·liciten als seus clients que justifiquin el motiu pel qual se sol·licita aquesta quantitat. La factura proforma és una bona manera de demostrar-ho “, va explicar.