TRAMITACIÓ AJUT A PERSONES TREBALLADORES DE CENTRES ASSISTENCIALS

Ayuda

TRAMITACIÓ AJUT A PERSONES TREBALLADORES DE CENTRES ASSISTENCIALS

Des del passat 14 de Setembre i fins les 15 hores del dia 14 d’Octubre, està obert el plaç per sol.licitar aquest ajut de 900€ per a persones treballadores dels centres propis amb gestió delegada i dels centres privats de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat Intel.lectual i física, que acreditin que han prestat serveis assistencials de forma presencial durant el período comprés entre l’1 de Març i el 31 de Maig de 2020 (crisi del COVID-19).

 

La tramitació únicament es pot fer per Internet i el treballador ha de disposar de CERTIFICAT DIGITAL DE PERSONA FÍSICA al seu nom. A més, caldrà que el treballador/a disposi del certificat d’empresa corresponent per acreditar aquests serveis.

Per a més informació, poden accedir a la web i pàgina del tràmit:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-a-persones-treballadores-de-centres-residencials?category=

Normativa en referent a l’ajut:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=881461

Per qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres.