Actualització Tributària 2024: Reial decret llei 8/2023 en IRPF, IVA i Impost de societats

Actualització Tributària 2024: Reial decret llei 8/2023 en IRPF, IVA i Impost de societats

El Reial decret llei 8/2023, emès el 27 de desembre i publicat en el BOE el 28 de desembre, introdueix notables novetats tributàries en els àmbits de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost de societats i Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Aquestes mesures són una resposta a les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com als impactes de la sequera.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2024, es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva. Per a l’exercici 2024, s’estableixen magnituds excloents generals, incloent-hi un volum d’ingressos superior a 250.000 euros l’any anterior per a activitats econòmiques, excepte agrícoles, ramaderes i forestals.
A més, s’amplia el termini per a renunciar o revocar la renúncia al règim d’estimació objectiva fins al 31 de gener de 2024. S’introdueixen modificacions en les deduccions per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges, estenent els terminis per a la seva aplicació.

Impost de societats

Es destaca la llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables, prorrogada fins a 2024. La quantia màxima d’inversió beneficiada és de 500.000 euros. Aquesta mesura s’aplica a instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica i aquelles per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzin energia renovable i substitueixin instal·lacions que emprin energia no renovable.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Es prorroga temporalment l’aplicació de tipus impositius reduïts per a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries. Destaquen la reducció al 0% per a productes bàsics d’alimentació fins a juny de 2024 i el 5% per a olis, pastes i productes energètics. També s’estén la reducció al 10% per a subministraments d’electricitat, gas natural, pèl·lets, briquetes i llenya durant diferents períodes de 2024.

 

Així mateix, es prorroguen els límits excloents del règim simplificat i especial per a l’agricultura, ramaderia i pesca fins a l’exercici 2024, amb nous terminis per a presentar renúncies o revocacions. Un període estès fins al 31 de gener de 2024 brinda flexibilitat per a realitzar modificacions. Aquestes mesures reflecteixen el compromís del govern a afrontar desafiaments globals i ofereixen a contribuents i empreses una visió clara dels canvis fiscals per a l’any vinent.