Aprofita la Deducció Temporal per a Vehicles Elèctrics

Aprofita la Deducció Temporal per a Vehicles Elèctrics

Des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, s’ha implementat una deducció temporal aplicable únicament a la quota íntegra estatal per a l’adquisició de vehicles elèctrics. Aquesta deducció és exclusiva per a particulars i no pot aplicar-se a vehicles adquirits fora d’aquestes dates.

Requisits per a la Deducció

 1. Període d’Aplicació: Només per a adquisicions realitzades entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024.
 2. Compatibilitat: Aquesta deducció és compatible amb les deduccions autonòmiques que compleixin els requisits establerts per les normatives locals.
 3. Ús Personal: Només s’aplica a particulars que no utilitzin el vehicle per a activitats econòmiques empresarials o professionals.
 4. Nombre de Vehicles: La deducció es limita a un únic vehicle per contribuent.
 5. Condició del Vehicle: Els vehicles han de ser nous i matriculats per primera vegada en el període indicat, excloent vehicles de segona mà i aquells en règim de renting o leasing.

Condicions de Pagament

 • Pagament Únic: El pagament ha de realitzar-se d’una sola vegada en l’exercici de la matriculació del vehicle.
 • Pagaments Fraccionats: Si s’opta per un primer pagament a compte, aquest ha de ser almenys del 25% del valor total del vehicle, amb la resta pagada abans de finalitzar el segon període impositiu immediatament posterior al del primer pagament.

Límits i Base de la Deducció

 • Base Màxima: La base màxima de la deducció és de 20.000 euros, tant per a tributació individual com conjunta.
 • Càlcul de la Base: Inclou el valor d’adquisició del vehicle i les despeses inherents, menys les subvencions rebudes.
 • Percentatge de Deducció: El percentatge de deducció aplicable sobre la base és del 15%.

Perquè la deducció sigui aplicable, el vehicle ha d’estar registrat a la Base de Vehicles de l’IDAE i pertànyer a les següents categories:

 • Categoria M:
  • Vehicles elèctrics purs (BEV)
  • Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (EREV)
  • Vehicles híbrids endollables (PHEV)
  • Vehicles elèctrics de cèl·lules de combustible (FCV)
  • Vehicles elèctrics híbrids de cèl·lules de combustible (FCHV)
 • Categoria L:
  • Propulsats exclusivament per motors elèctrics i homologats com a vehicles elèctrics.
  • Motocicletes Elèctriques Noves (L3e, L4e, L5e): Bateries de liti, motor elèctric d’almenys 3 kW i autonomia mínima de 70 km.

Preu Màxim de Venda

El preu de venda del vehicle (abans d’IVA o IGIC) no ha de superar els imports màxims establerts a l’Annex III del RD 266/2021, de 13 d’abril, relacionat amb el programa MOVES III.

Per a més informació sobre els vehicles elegibles i els detalls del programa, visita la Base de Vehicles de l’IDAE.

Aprofita aquesta oportunitat per adquirir un vehicle elèctric i contribuir a una mobilitat més sostenible, beneficiant-te dels avantatges fiscals disponibles.