POT UN AUTÒNOM AGAFAR LA BAIXA PER ACCIDENT O MALALTIA?

POT UN AUTÒNOM AGAFAR LA BAIXA PER ACCIDENT O MALALTIA?

Des d’Arias Assessors percebem, per consultes que contínuament ens realitzen, que hi ha molts dubtes respecte a les possibilitats per part d’un treballador autònom d’agafar una baixa laboral. De fet, ens sorprèn que en molts casos desconeixen, si més no, la possibilitat de poder agafar-la. Allò que “un autònom mai està de baixa” s’acaba convertint en una espècie de llegenda urbana, perque la realitat és que sí que pot agafar-la, el que passa és que la prestació econòmica és tan reduïda, i a més no es perceben ingressos al no estar facturant, que tots dos conceptes acaben derivant en aquesta categòrica afirmació que, no obstant, no és certa.

Qualsevol treballador autònom pot accedir a la prestació per Incapacitat Temporal. La Incapacitat Temporal (IT) és la situació provocada per una malaltia comuna, una malaltia derivada o motivada per la professió – malaltia professional – , o bé directament per accident, sigui o no de treball, que impedeix exercir la seva activitat i que requereix d’assistència sanitària, la qual cosa acaba comportant que se li doni la baixa.

Quan es tracta d’un accident professional, la prestació és des del mateix dia que s’agafa la baixa, i es percep un 75% de la base reguladora, que en la majoria de casos són aprox. 708,30 €. Si la situació de baixa ve derivada d’accident no laboral o malaltia comuna, la cosa es complica més, ja que es percep el 60% de la base reguladora (uns 566,58 € / mes) i sempre a partir del 4t dia de baixa, els primers no es cobren. A partir del dia 21 de la baixa, la prestació passa al 75%, els 708,30 €.

Però compte, perquè per contra, si bé es perceben les quantitats detallades, durant els 2 primers mesos de baixa cal continuar pagant el rebut d’autònoms, per tant a les quantitats indicades, durant els dos primers mesos, caldrà restar els 283,32 € de pagament mínim d’autònoms (quantitat sobre la qual estem valorant la base reguladora, que és de 944,40 €).

Conclusió, si durant el primer mes per malaltia comuna percebo uns 566 euros, i haig de pagar 283,32 €, com agafaré una baixa? Aquesta és la realitat, i així és actualment, malgrat les millores que es van introduint, per exemple en 2019, per no haver de cobrir el rebut d’autònoms a partir del tercer mes.

I si els diem que, per 50 € extra al mes a afegir al rebut d’autònoms, ens podem garantir uns ingressos si agafem la baixa de 1.500 euros al mes des del primer dia de la baixa? Des d’Arias Assessors estem oferint, ja fa més d’un any, una cobertura privada extra que està tenint gran acceptació entre els nostres treballadors autònoms. Aquesta possibilitat la desconeixen molts autònoms, i hem de reconèixer que per a nosaltres és una veritable satisfacció poder oferir aquest producte i comprovar, ja en alguns casos, la tranquil·litat del client quan percep aquestes quantitats i el profund agraïment cap a la nostra preocupació envers ells.

Us convidem a sol·licitar informació sobre aquesta opció, ja que les quantitats poden ser més baixes (30 € mes) o més elevades, segons necessitats, i la tranquil·litat de garantir el manteniment familiar mensual amb aquests ingressos no es paga amb diners. Paraula d’autònom.