Quins autònoms poden aplicar en les seves factures una retenció en l’IRPF inferior al 15%?

IRPF inferior al 15%

Quins autònoms poden aplicar en les seves factures una retenció en l’IRPF inferior al 15%?

L’Agència Tributària permet a alguns autònoms aplicar de manera excepcional la retenció d’IRPF inferior al 15% en les seves factures. No obstant això, no sempre compensa aplicar aquests tipus reduïts.
Cada any, l’Agència Tributària publica el quadre de retencions que hauran d’aplicar els autònoms en les seves factures per a anar avançant l’IRPF a Hisenda. Habitualment, els treballadors per compte propi solen estar obligats a aplicar sempre un 15% de retenció sobre la seva base imposable. Aquests diners és un avançament a compte que fan a l’Administració i que, després, s’ajusta a través de la declaració de la RENDA.

Les retencions en les factures serveixen per a anar avançant l’impost sobre les persones físiques a l’Agència Tributària. En presentar la declaració d’IRPF a l’any següent, si l’autònom ha pagat més del que li correspondria pel seu tram, Hisenda li retornarà diners. Però si ha pagat menys del que hauria d’haver abonat, serà ell qui hagi de pagar més en la RENDA. La Llei preveu algunes execpciones en les quals un autònom pot aplicar una retenció inferior perquè es preveu que tindrà pocs ingressos per diferents circumstàncies.

Per norma general, tots els treballadors per compte propi han d’aplicar en les seves factures una retenció del 15%. Aquest és el tipus genèric al qual estan sotmesos la majoria d’autònoms. No obstant això, hi ha excepcions com, per exemple, per a aquells professionals amb negocis de recent creació, és a dir, que acabin d’iniciar la seva activitat i també per als que desenvolupin cert tipus d’activitats  en l’entorn rural. A més, el Reial decret 31/2023 va posar en marxa enguany un nou tipus reduït del 7% per a autònoms de les “arts escèniques, audiovisuals i musicals” així com per a les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

Segons Jordi Rovira, CEO i Soci de l’àrea Fiscal i Tributària del despatx AGM advocats, “no sempre és recomanable que els autònoms apliquin una retenció inferior al 15%” ja que, en alguns casos, l’única cosa que estaran fent serà posposar el pagament d’un impost que abonaran igualment i al qual hauran de fer front  de cop en la declaració anual de la RENDA. “En altres circumstàncies, si l’autònom té pocs ingressos o moltes despeses i preveu que l’IRPF li sortirà a retornar, les retencions reduïdes també poden ser una manera d’avançar la devolució i obtenir liquiditat”, va apuntar l’advocat.

Quins autònoms poden aplicar a l’IRPF inferior al 15% de retenció en les seves factures?

Per a aquells autònoms que voluntàriament vulguin reduir les seves retencions, l’Agència Tributària publica cada any el quadre informatiu sobre les retencions en l’Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) que han d’aplicar  els autònoms en totes les seves factures i els casos en els quals es pot optar a un tipus reduït.

Autònoms que acabin d’iniciar la seva activitat

Els autònoms que acaben d’iniciar la seva activitat són una de les excepcions més habituals de treballadors per compte propi que poden aplicar un tipus reduït. Aquests professionals poden aplicar en les seves factures, de manera excepcional, un 7% de retenció durant el primer any d’inici d’activitat i durant els dos següents. 

Aquesta reducció és opcional, per la qual cosa els autònoms que acabin d’iniciar la seva activitat i prevegin que tindran molts beneficis des d’un primer moment poden aplicar directament el tipus del 15% en les seves factures, si així ho desitgen, per a evitar pagar més de cop a l’any que ve en la RENDA.

Autònoms de l’art i la cultura

El Consell de Ministres va aprovar a l’inici de l’any el Reial decret 31/2023, de 24 de gener, pel qual es modifica el Reglament d’IRPF. Amb la posada en marxa d’aquesta norma, l’Executiu reduirà del 15% al 7% les retencions per IRPF que han d’aplicar en les seves factures els autònoms artistes, vinculats a negocis de les “arts escèniques, audiovisuals i musicals” així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat.

La nova llei diu que aquesta reducció del 15% al 7% serà aplicable per a una desena de grups d’epígrafs on es troben emmarcats milers d’autònoms  de les “arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com de les persones que realitzen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat”. Sempre, això sí que els seus rendiments nets hagin estat inferiors a 15.000 euros en 2022.

Per a poder aplicar aquest benefici fiscal, la nova llei modifica l’apartat 1 de l’article 95 del Reglament d’IRPF i aclareix quins epígrafs poden aplicar una reducció del 7% en l’IRPF de les seves factures, sempre que compleixin les altres condicions. Aquests són:

 • Grup 01 secció tercera de l’IAE:  Activitats relacionades amb el cinema, el teatre i el circ.
 • Grup 02 secció tercera de l’IAE: Activitats relacionades amb el ball.
 • Grup 03 secció tercera de l’IAE: Activitats relacionades amb la música 
 • Grup 851 secció segona de l’IAE: Representants tècnics de l’espectacle
 • Grup 852 secció segona de l’IAE: Apoderats i representants taurins
 • Grup 853 secció segona de l’IAE: Agents de col·locació d’artistes
 • Grup 861 secció segona de l’IAE: Pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes similars.
 • Grup 862 secció segona de l’IAE: Restauradors d’obres d’art
 • Grup 864 secció segona de l’IAE: escriptors i guionistes
 • Grup 869 secció segona de l’IAE: «altres professionals relacionats amb les activitats artístiques i culturals.

Altres activitats econòmiques amb dret a un tipus reduït

La Llei també preveu altres activitats vinculades al sector agrari que poden aplicar retencions fins i tot més reduïdes del 7% en les seves factures. Aquestes són:
 • Activitats agrícoles i ramaderes en general: 2%
 • Activitats d’engreixament de porcí i avicultura 1%
 • Activitats forestals: 2%

Compensa aplicar menys d’un 15% de retenció en les factures?

Molts autònoms que acaben d’iniciar la seva activitat o que estan al capdavant d’un sector beneficiari d’algun tipus reduït de retenció es plantegen si val la pena pagar menys del 15% d’IRPF en les factures. Segons va explicar Jordi Rovira, CEO i Soci de l’àrea Fiscal i Tributària del despatx AGM advocats, aplicar o no la retenció reduïda en una factura no és una qüestió de benefici o guany, ja que aquests diners només s’avança a l’Agència Tributària i després s’ajustarà en la declaració de la RENDA

De fet, segons va apuntar l’advocat, la idea inicial amb la qual s’articula el 15% de retenció en les factures és que cap contribuent hagi de pagar en la RENDA ni tampoc li surti el resultat a retornar perquè, en un principi, les seves retencions haurien d’haver estat les que li corresponen pels seus ingressos. Això, evidentment, no sempre succeeix perquè un autònom pot tenir molts beneficis i haver de pagar més en RENDA o moltes despeses i correspondre-li en realitat menys retenció que el tipus general.

Per tant, “és una qüestió d’organització fiscal. I si un autònom decideix avançar menys diners pagant un 7% d’IRPF, hauria d’intentar guardar alguna cosa si després té beneficis per a evitar pagar tot de cop en la declaració de la RENDA”, va apuntar Rovira. De la mateixa manera, si el treballador per compte propi no és capaç d’administrar aquests diners, seria millor que abonés directament el tipus general del 15% per a no haver de pagar després en la declaració anual.

 

Si vols consultar més notícies: www.ariasassessors.com/actualidad/