Canvis en el reglament de la Cl@ve Signatura que usen els autònoms per a relacionar-se amb l’Administració

cl@ve

Canvis en el reglament de la Cl@ve Signatura que usen els autònoms per a relacionar-se amb l’Administració

El reglament que regula la renovació de la Cl@ve Signatura necessària per a rubricar els documents amb l’Administració s’ha modificat.

A partir d’ara, els autònoms hauran de renovar el seu Cl@ve Signatura, el sistema d’identificació que els permet signar diversos documents amb l’Administració, de manera manual, ja sigui presencialment o de manera telemàtica si disposen de DNI electrònic. Així s’ha establert després que l’Administració hagi eliminat la renovació automàtica del sistema.

Tal com van explicar des de la Seguretat Social, la modificació del sistema de renovació de la Cl@ve Signatura obligarà els autònoms a realitzar un tràmit més per a poder utilitzar-lo passats cinc anys des de la seva expedició. Segons van detallar, aquest és el termini de caducitat del registre, per la qual cosa els treballadors per compte propi hauran de personar-se en una oficina o renovar-lo mitjançant el DNI electrònic cada vegada que caduqui. En cas contrari, “no podran utilitzar-ho en processos de signatura electrònica, mentre no renovi el seu registre”, van explicar des de la Seguretat Social.

Per tant, tots els autònoms que no comptin amb un DNI electrònic -no és vàlid cap altre certificat per a poder realitzar el tràmit telemàticament, segons van recordar des de l’Administració- hauran de personar-se en una oficina de l’Agència Tributària, la Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) o de les delegacions i subdelegacions de Govern, en un moment de saturació administrativa on la gestió de les cites pot demorar diversos mesos un simple tràmit, com la concessió de multitud de prestacions.

A més, cal recordar que la renovació obligatòria de la Cl@ve Signatura al·ludeix al registre de nivell alt o avançat, el qual molts autònoms utilitzen per a signar determinats tràmits amb les diferents administracions, com la Seguretat Social o l’Agència Tributària. En el cas de la Cl@ve Pin, pensada per a tràmits ocasionals, no serà necessari.

Com deuen els autònoms renovar el seu Cl@ve Signatura si aquesta s’ha caducat?

Tal com van explicar des de l’Administració central, els treballadors podran renovar el seu Cl@ve Signatura passats cinc anys des de la seva expedició a través de dues fórmules diferents, depenent de si disposen o no del DNI electrònic. En cas de no tenir-ho, hauran d’acudir a una oficina de registre per a poder actualitzar el seu certificat de nivell avançat, necessari per a realitzar alguns tràmits.

La novetat respon a la necessitat d’adequar l’ús dels certificats de Cl@ve Signatura als requisits del Reglament eIDAS, una normativa europea que exigeix “el registre presencial o telemàtic utilitzant el DNI electrònic, ja que amb la resta de certificats electrònics no es pot garantir que s’hagi complert aquest requisit”, van explicar des de l’Administració.

Amb l’objectiu de respondre a aquesta obligació, l’aplicació de Registre Cl@ve incorpora des d’ara una opció que permet realitzar la renovació de la Cl@ve Signatura d’alt nivell segons el reglament. “D’aquesta manera, un ciutadà podrà anar a una oficina de Registre a sol·licitar la renovació del seu registre i el registrador haurà d’utilitzar aquesta nova opció. El ciutadà també podrà accedir amb el seu DNI electrònic a l’opció de Registre Cl@ve i realitzar aquest procés de renovació”, van explicar.

  • Com poden saber els autònoms si el seu Cl@ve Signatura ha caducat?

Tal com van recordar des de l’Administració, “aquest canvi només afecta als ciutadans registrats en Cl@ve i que utilitzin el servei de Cl@ve Signatura.” És a dir, a la majoria d’autònoms que utilitzen aquest sistema d’identificació telemàtica, per exemple, per a signar documents com les seves sol·licituds de prestacions i ajudes com el Kit Digital, la quota zero o altres.

Per a saber si la Cl@ve Signatura ha caducat, els autònoms hauran d’intentar realitzar un d’aquests tràmits amb les diferents administracions. “Si no compleix el requisit dels cinc anys des de l’última vegada que es va personar físicament en una oficina de registre o va utilitzar el DNI electrònic per a realitzar una actuació en el Registre Cl@ve, se l’informarà que, per a poder utilitzar Cl@ve Signatura, haurà de realitzar aquest procés de renovació del registre en Cl@ve.”

A més, l’expedició del certificat està associada al suport físic del document que hagi estat utilitzat per al registre en Cl@ve. En el cas de ciutadans espanyols, el Document Nacional d’Identitat (DNI). “La caducitat d’aquests documents portarà aparellada la caducitat dels certificats associats a aquests”, per la qual cosa, a més de cada cinc anys, els autònoms hauran de renovar la Cl@ve Signatura quan hagin d’actualitzar el seu DNI, fins i tot encara que no s’hagi complert el nou període de caducitat estipulat.

D’igual manera, aquells treballadors per compte propi que vulguin renunciar o revocar el seu certificat de signatura centralitzada i no disposin de DNI electrònic per a realitzar el tràmit de manera telemàtica, a partir d’ara hauran de personar-se en una oficina de registre, com són les de l’Agència Tributària, la Seguretat Social, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) o de les delegacions i subdelegacions de Govern.

Així poden els autònoms obtenir i utilitzar la Cl@ve Signatura per a realitzar els seus tràmits amb l’Administració

Diferent del PIN o a la Cl@ve Permanent, la Cl@ve Signatura és un sistema de rúbrica pensat per a aquells contribuents o ciutadans que realitzin de manera habitual un important nombre de tràmits amb l’Administració. És el cas dels autònoms, així com dels gestors o graduats socials que actuen en el nom d’aquests per a signar els documents necessaris per a demanar ajudes, tramitar prestacions o presentar les declaracions d’impostos periòdicament.

Així, aquest sistema permet als emprenedors la signatura d’aquests documents a través d’una única contrasenya, en lloc d’haver de generar una clau d’accés diferent cada vegada que s’accedeixi a un portal de l’Administració. A més, es tracta d’un mètode d’accés més segur per als autònoms, ja que només ells han de conèixer la seva contrasenya i necessiten certificar-se oficialment per a poder donar d’alta -i, a partir d’ara, també renovar- la seva identificació.

Per a obtenir la Cl@ve Signatura, els autònoms hauran d’estar donats d’alta amb anterioritat en el sistema de Cl@ve Permanent, a través del procediment habitual. Una vegada activada, podran donar d’alta el seu certificat de signatura “en el moment de realitzar la primera signatura, o en qualsevol altre moment a voluntat de l’usuari”, van explicar des de l’Administració.

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/