Canvis importants en el permís per malaltia de familiars.

permiso enfermedad

Canvis importants en el permís per malaltia de familiars.

La recent sentència de l’Audiència Nacional n.º 9/2024, emesa el 25 de gener de 2024, ha tingut un impacte significatiu en els permisos per malaltia, accident o hospitalització de familiars propers. Aquests permisos, inclosos en les modificacions introduïdes pel Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, sobre l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors (ET), han estat objecte de clarificació en quant a la seva comptabilització.

Detalls Clau de la Sentència

El veredicte estableix que els cinc dies de permís per malaltia, accident o hospitalització de familiars no han d’incloure caps de setmana ni festius, sinó que han de considerar-se dies HÀBILS i no naturals. Aquesta interpretació és crucial per entendre l’extensió i la naturalesa real d’aquests permisos, que no només afecten la jornada laboral sinó que també tenen implicacions importants per a la igualtat de gènere en l’àmbit laboral i familiar.

María Eugenia Moreno, l’advocada darrere d’aquesta exitosa sentència, destaca que el permís va més enllà de la mera hospitalització i s’orienta cap a un suport a les responsabilitats de cura, que històricament han recaigut principalment en les dones. Amb aquesta mesura, es busca redistribuir de manera més equitativa aquestes responsabilitats entre homes i dones.

La rellevància d’aquesta sentència rau en el seu establiment de jurisprudència i la seva aplicació a totes les empreses del país, independentment del sector en què operin o dels termes específics dels seus convenis col·lectius. Es considera que les disposicions anteriors del conveni col·lectiu, que comptaven els dies de permís com a naturals, són contràries a la legislació europea i a l’Estatut dels Treballadors espanyol.

Ampliació del Permís

És important destacar que l’autorització per a aquests dies de permís no es limita únicament al cònjuge o parella, sinó que s’estén també als familiars fins al segon grau de consanguinitat, així com a qualsevol persona que convisqui amb el treballador en el seu domicili i que necessiti atenció i cura.

La sentència emesa per l’Audiència Nacional representa un pas endavant en la clarificació dels permisos per malaltia, accident o hospitalització de familiars. A més d’establir una base legal sòlida, aquesta decisió reflecteix un canvi important en la interpretació de la normativa laboral en línia amb les demandes d’igualtat de gènere i les necessitats socials contemporànies.

Per a més informació sobre com aquesta sentència pot afectar la teva empresa o els teus drets com a treballador, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a Arias Assessors.