Devolució IRPF prestació maternitat

Devolució IRPF prestació maternitat

L’Agència Tributària està completant el formulari i procediment pel qual es procedirà a tramitar, per part del contribuent afectat, la devolució de IRPF declarat exempt en les prestacions de maternitat (i, en principi, també de paternitat), de la Seguretat Social dels exercicis 2014 en endavant.

Els informen que ha circulat per les xarxes socials i Internet un primer esborrany d’aquest procediment de reclamació, però l’Agència Tributària va esborrar aquesta publicació, de manera que entenem que encara no s’ha publicat de manera definitiva el procediment a seguir, i continuarem esperant la publicació definitiva per part de l’AEAT d’aquest procediment.

Recordin que a principis d’Octubre el Tribunal Suprem va tancar la polèmica de les prestacions per maternitat després de sentenciar que quedarien exemptes en el Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així ho reflexa en una sentència de la Secció Segona de la Sala III, del Contenciós-Administratiu, que desestima un recurs de la Abogacía del Estado, que defenia que aquestes prestacions no haurien de quedar exemptes del IRPF. El Suprem confirma així una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de Juny de 2017, que va estimar el recurs d’una dona i va ordenar a Hisenda que retornés la quantitat ingressada en el IRPF de 2013 per la prestació de maternitat amb càrrec a la Seguretat Social rebuda en l’exercici.