L’Agència Tributària inicia una campanya d’inspecció a Pimes per l’Impost de Societats

L’Agència Tributària inicia una campanya d’inspecció a Pimes per l’Impost de Societats

Aquesta nova campanya d’Hisenda consisteix en visites i inspeccions a petites i mitjanes empreses. Actualment està enviant a empreses notificacions per informar de fallades tributaries en relació a l’Impost de Societats.

 

En aquesta carta s’informa que l’AEAT disposa d’informació sobre entrades i sortides dels comptes bancaris i adverteix d’irregularitats. A més, també mostren percentatges de marges bruts i nets del contribuent i de la referència sectorial del contribuent, així com percentatges de cobraments amb targeta, tant del contribuent com a nivell sectorial.

Segons indiquen, l’objectiu d’aquesta inspecció és la millora del compliment voluntari de les obligacions tributàries per part de tots els empresaris. Com ja ha fet en exercicis anteriors, Hisenda es centra en les persones jurídiques, deixant fora als autònoms.

Un cop s’hagin enviat totes aquestes cartes, s’iniciarà la campanya de visites a les empreses. Aquestes visites tindran l’objectiu de controles “in situ” als sectors considerats de risc fiscal, on es maneja diners en metàl·lic.

D’aquesta manera, Hisenda podrà reobrir els expedients necessaris i revisar els comptes de les empreses en què sospiti que s’han comès irregularitats.

Per això, aquesta campanya afecta sobretot a societats que tinguin clients particulars i per tant hi ha més possibilitats de cobrar diners en “B” i no declarar-ho. Són sectors de risc per l’economia submergida, com bars, restaurants, perruqueries, centres d’estètica…

Al 2017, Hisenda ja va intensificar les visites presencials a les empreses, incrementant un 31% respecte l’any anterior. Si has rebut una carta de l’AEAT, pot ser que es degui a això.