Límit extraordinari a les pujades dels lloguers

Alquiler

Límit extraordinari a les pujades dels lloguers

El Govern ha aprovat una sèrie de mesures amb l’objectiu declarat de pal·liar parcialment la situació actual de descontrol de preus que afecta el gas, al petroli, l’energia, els combustibles, gran part dels aliments i nombrosos materials. Una situació que venia produint-se des de mitjan 2021 i que s’ha accentuat amb els efectes de la guerra d’Ucraïna.

El Reial decret llei 6/2022 de 29 de març s’ha publicat en el BOE el 30 de març de 2022, amb entrada en vigor el 31 de març, i conté mesures molt diverses. Pel que concerneix els lloguers d’habitatge, s’ha aprovat una limitació extraordinària a l’actualització anual de la renda.

La dada de l’IPC avançat del mes de març de 2022 és del 9,8%, després del 7,6% de febrer. I és previsible que la inflació es mantingui en nivells molt elevats durant els pròxims mesos.

L’impacte de la guerra d’Ucraïna en l’habitatge.

L’IPC és el topall màxim legal per a l’actualització anual de la renda en els contractes de lloguer d’habitatge, segons la vigent Llei d’Arrendaments Urbans. Amb l’IPC de març, una renda mensual de 1.000 euros que hagués d’actualitzar-se passaria a ser de 1.098 euros mensuals.

Fins al 30 de juny de 2022 (termini provisional) l’actualització de la renda no podrà superar el marcat per l’Índex de Garantia de la Competitivitat. L’últim IGC publicat per l’INE és de gener de 2022 i estava en el 2,02%. Però la normativa d’aquest índex estableix uns límits per dalt i per sota, de manera que l’índex mai pot ser inferior al 0% ni superior al 2%. És a dir, quan el IGC superi el 2%, es pren com a valor de referència el 2%.

De manera que als contractes que els toqui fer l’actualització de rendes en els mesos d’abril, maig i juny de 2022 utilitzaran com a valor de referència la variació del IGC que correspongui a l’últim índex que estigués publicat en la data d’actualització del contracte. En la pràctica, només se’ls podrà aplicar una pujada màxima del 2%.

Diem pujada màxima perquè, com és sabut, les actualitzacions de renda no són obligatòries si una de les parts no ho demana expressament.

Com actualitzar la renda dels lloguers.

El límit també afecta als petits arrendadors

La norma fa una lleu distinció entre els arrendadors que siguin grans tenidors i els que no ho siguin. A aquest efecte es considera gran tenidor a les persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters. Per a grans tenidors, l’actualització de la renda que pactin les parts no podrà excedir la variació del IGC. Mancant pacte regeix igualment el límit del IGC.

Per a petits arrendadors preval el pacte que puguin aconseguir les parts sobre l’actualització, però sabent que si no hi ha pacte, s’imposa el límit de la variació del IGC. No és previsible que els inquilins arribin a acords temporals de pujada de rendes que superin la variació del IGC. Pel que s’espera que la pujada màxima per a tots els afectats estigui subjecta a aquest límit del 2%.

Ara bé, si un arrendador (que no sigui gran tenidor) i un inquilí pacten una cosa diferent, prima el pacte. Per exemple, pot haver-hi situacions en les quals el lloguer porti anys mantenint la mateixa renda i en les quals un inquilí pugui acceptar una pujada aquest any superior al 2%, la qual cosa respectaria la nova norma del Govern.