NOVA COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS PER A 2023 – BREU RESUM

nueva cotización

NOVA COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS PER A 2023 – BREU RESUM

La gran novetat de la nova cotització d’autònoms a partir de 2023 és que es cotitzarà segons volum d’ingressos de l’activitat econòmica, a diferència del que es feia fins al present 2022, on l’autònom, independentment de la seva facturació, podia triar la base més adequada als seus interessos, sempre respectant unes bases mínimes.

A partir d’aquest gener 2023, l’autònom serà qui establirà la seva cotització, però amb base en els ingressos previstos, i s’haurà d’enquadrar dins d’un dels 15 trams que s’han creat per a les diferents cotitzacions, ja que posteriorment aquestes cotitzacions seran revisades i regularitzades per la Seguretat Social, com els explicarem a continuació.

El tram més reduït és per a autònoms que facturin menys de 670€ al mes, i hauran de triar una nova cotització entre 751€ de mínima fins als 849€ de màxima. El pagament mínim serà, per tant, de 230€ al mes. En la seva part més elevada, el tram màxim és per a rendiments mensuals superiors a 6.000€, en aquest cas podran triar una base de cotització entre 1.633€ de mínima fins a 4.139€ de màxima i un pagament mínim de 500€. Aquests imports aniran pujant gradualment en 2024, 2025, etc…

Particularitats a tenir en compte:

  1. El rendiment mensual de l’autònom es calcula segons la seva facturació o règim de tributació, incloent-hi l’estimació directa, el rendiment calculat per mòduls (estimació objectiva), els ingressos com a autònom societari (nòmina, dividends…), o d’un altre tipus com a autònom col·laborador familiar. Als ingressos previstos anuals, es dividirà la quantitat entre 365 dies i tindrem la base d’ingressos diària, que es multiplicarà per 30 per a obtenir l’import previst mensual. Sobre aquesta quantitat s’aplicarà per llei una reducció per despeses generals del 7% per als autònoms persona física i un 3% per als societaris i una vegada tinguem la quantitat resultant, cotitzar sobre ella.
  2. S’estableix una base mínima per a autònoms, societaris i col·laboradors familiars de 1.000€ al mes per a 2023.
  3. L’autònom podrà, voluntàriament, durant l’any modificar fins a 6 vegades la base de cotització, en mesos ja previstos (cada 2 mesos) amb la finalitat d’ajustar la seva base a la realitat dels seus ingressos anuals.
  4. La Seguretat Social practicarà D’OFICI, una vegada rebi la informació fiscal per part de l’Agència Tributària, la regularització de la quota. Aquells autònoms que hagin cotitzat per sota de la base que els correspondria, rebran una notificació per a pagar la diferència de cotització (sense interessos ni recàrrecs). Aquells que hagin cotitzat per una base superior, rebran també notificació perquè se’ls retorni d’ofici la quantitat pagada de més, o dins de la base màxima del seu tram, optar per no rebre devolució.
  5. Aquells autònoms que ja en 2022 estan cotitzant amb les bonificacions previstes en la tarifa plana, se’ls mantindrà la mateixa condició que existeix actualment, fins a finalitzar la seva bonificació (24 o 30 mesos). Per als nous autònoms a partir de 2023, la tarifa plana és de 80€ i únicament per un any, ampliable a un altre any més, segons la cotització del primer exercici.

CONSELL ARIAS ASSESSORS PER A LA NOVA COTITZACIÓ

Aquells autònoms que vulguin cotitzar per sobre del que tinguin previst per ingressos en anys esdevenidors i no vulguin veure’s encasellats en el seu tram de cotització, hauran de regularitzar la seva base abans de finalitzar setembre de 2022, ja que en cotitzacions superiors als trams establerts, es respectarà el que es venia cotitzant anteriorment a Gener de 2023. Posteriorment ja no es podrà cotitzar per sobre del tram que els seus ingressos indiquin.

En breu ens posarem en contacte amb vostès a fi de valorar i establir la seva base inicial per a 2023, tenint en compte les possibilitats de revisió i regularització que posteriorment estaran habilitades.

En cas de qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres en les vies habituals.

Seguidament, els deixem una breu mostra d’alguns dels diferents trams de cotització:

TRAM 1 REDUÏT – INGRESSOS MENSUALS INFERIORS A 670€ – BASE COTITZACIÓ ENTRE 751,63€ I 849,66€ PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA: 230€

TRAM 1 GENERAL – INGRESSOS MENSUALS ENTRE 1.166€ I 1.300€ – BASE COTITZACIÓ ENTRE 950,98€ I 1.300€ PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA: 291€

TRAM 3 GENERAL – INGRESSOS MENSUALS ENTRE 1.500€ I 1.700€ – BASE COTITZACIÓ ENTRE 960,78€ I 1.700€ PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA: 294€

TRAM 6 GENERAL – INGRESSOS MENSUALS ENTRE 2.030€ I 2.330€ – BASE COTITZACIÓ ENTRE 1.045,75€ I 2.330€ PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA: 320€

TRAM 9 GENERAL – INGRESSOS MENSUALS ENTRE 3.190€ I 3.620€ – BASE DE COTITZACIÓ ENTRE 1.209€ I 3.620€ PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA: 370€

TRAM 12 GENERAL (MÀXIM) – INGRESSOS SUPERIORS A 6.000€ – BASE DE COTITZACIÓ ENTRE 1.633€ I 4.139,40€ (BASE MÀXIMA) PAGAMENT MÍNIM DE QUOTA 500€