Totes les obligacions fiscals que tindran els autònoms a la volta de l’estiu

Totes les obligacions fiscals que tindran els autònoms a la volta de l’estiu

A partir de setembre, els autònoms hauran de fer front a la presentació i pagament de diferents impostos. Aquestes són totes les obligacions fiscals que els esperen a la volta de l’estiu.

Molts autònoms consideren la tardor com un reinici del curs i tenen raó perquè el quart i últim trimestre de l’any sol ser una carrera costa amunt per a tancar l’exercici.  Alhora, aquesta la volta de les vacances coincideix amb moltes obligacions fiscals per als autònoms, tant declaracions d’impostos com liquidacions i pagaments. En definitiva, en la recta final del 2023, es concentren bona part dels deures que tenen els treballadors per compte propi amb Hisenda.

A partir de setembre, els autònoms hauran de presentar la seva liquidació trimestral d’IVA, pagar el segon termini de la declaració anual de la RENDA -si van triar fraccionar-la en dues, com fa la majoria del col·lectiu-, declarar els rendiments obtinguts pels seus habitatges turístics, si les tenen; o pagar l’IRPF mensual o l’impost de societats trimestral, si van triar aquestes modalitats de fraccionament per als seus impostos.

A més, en aquests últims quatre mesos, alguns autònoms han d’estar al corrent d’altres dates que podrien interessar-los, com el termini límit per a donar-se d’alta o baixa en  el Compte Corrent Tributari (CCT), un sistema que permet als contribuents la compensació de crèdits i deutes amb l’Administració.

També a final d’any és el termini màxim per a comunicar la renúncia al sistema de mòduls -perquè a l’autònom ja no li interessa aquesta opció o perquè ja no compleix els requisits- i també per a donar-se d’alta per primera vegada. Això últim, sempre que Hisenda decideixi prorrogar el règim un any més.

Dates de les principals obligacions fiscals dels autònoms a partir de setembre

Agost és un dels mesos més lleugers a nivell d’obligacions fiscals per als autònoms. En aquests 30 dies, els treballadors per compte propi només hauran de presentar el model 111, que és el que utilitzen per a declarar i ingressar les retencions d’IRPF que hagin practicat als seus treballadors o als professionals i empresaris amb els quals treballen.

També hauran de declarar  el model 115, que és amb el qual les empreses donen compte a Hisenda de les retencions de l’IRPF que han practicat pel pagament de la renda del  seu local.

Després d’aquesta pausa, arriba setembre i arrenca un dels períodes amb més obligacions fiscals per als autònoms. Aquest és el calendari amb tots els models i pagaments que hauran de fer els treballadors per compte propi en els quatre últims mesos de 2023.

Setembre de 2023
Fins el 20 de setembre

 • Model 111 i model 115: és la data límit que tenen els autònoms i pimes per a presentar els models 111 i 115 corresponents a agost de 2023. El model 111 és el que utilitzen per a declarar i ingressar les retencions d’IRPF que hagin practicat a treballadors, professionals o empresaris; i el model 115 és amb el qual els autònoms i empreses declararan a Hisenda les retencions de l’IRPF sobre els lloguers urbans.
 • Model 349: declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Corresponent als mesos de juliol i agost de 2023
 • Model 592: Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Corresponent a agost de 2023

Octubre de 2023

Fins el 2 d’octubre

 • Model 360 i 361: sol·licitud de devolució de l’IVA  suportat. Corresponent a l’exercici 2022.
 • Model 303: els autònoms hauran de presentar el model d’autoliquidació d’IVA referent a agost de 2023.

Fins el 20 d’octubre

 • Model 111 i model 115: és la data límit que tenen els autònoms i pimes per a presentar els models 111 i 115 corresponents a setembre de 2023. El model 111 és el que utilitzen per a declarar i ingressar les retencions d’IRPF que hagin practicat a treballadors, professionals o empresaris; i el model 115 és amb el qual els autònoms i empreses declararan a Hisenda les retencions de l’IRPF sobre els lloguers urbans.
 • Models 130 i 131: per a efectuar els pagaments fraccionats de Renda a través del model 130 (estimació directa) i 131 (mòduls).
 • Model 349: declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Cal presentar el model 349 referent a setembre de 2023 i al tercer trimestre de 2023.
 • Model 303: autoliquidació de l’IVA del tercer trimestre de 2023.
 • Model 309: de Declaració-liquidació no periòdica sobre el tercer trimestre de 2023.
 • Model 592: Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Declaració mensual corresponent a setembre de 2023 i declaració trimestral corresponent al tercer trimestre de l’any.

Fins el 30 d’octubre

 • Model 303: els autònoms hauran de presentar el model d’autoliquidació mensual d’IVA referent a setembre de 2023

Fins el 31 d’octubre

 • Model 179: declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics. Tercer trimestre de 2023.
 • Model 235: declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables.
 • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2024: CCT (Compte Corrent Tributari): la renúncia s’haurà de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Novembre de 2023

Fins el 6 de novembre

 • Els autònoms que hagin fraccionat el pagament de la declaració de la Renda, hauran d’abonar  la segona i última quota el pròxim 6 de novembre de 2023.

Fins el 20 de novembre

 • Model 111 i model 115: és la data límit que tenen els autònoms i pimes per a presentar els models 111 i 115 corresponents a octubre de 2023. El model 111 és el que utilitzen per a declarar i ingressar les retencions d’IRPF que hagin practicat a treballadors, professionals o empresaris; i el model 115 és amb el qual els autònoms i empreses declararan a Hisenda les retencions de l’IRPF sobre els lloguers urbans.
 • Model 349: declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, corresponent a octubre de 2023.
 • Model 592: Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Correspon a octubre de 2023.

Fins el 30 de novembre

 • Model 303: els autònoms hauran de presentar el model d’autoliquidació d’IVA referent a octubre de 2023.
 • Model 232: declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.

Desembre de 2023

Fins el 20 de desembre

 • Model 111 i model 115: és la data límit que tenen els autònoms i pimes per a presentar els models 111 i 115 corresponents a novembre de 2023. El model 111 és el que utilitzen per a declarar i ingressar les retencions d’IRPF que hagin practicat a treballadors, professionals o empresaris; i el model 115 és amb el qual els autònoms i empreses declararan a Hisenda les retencions de l’IRPF sobre els lloguers urbans.
 • Model 349: declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, corresponent a novembre de 2023
 • Model 592: Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Correspon a novembre de 2023.

Si vols consultar més notícies: https://www.ariasassessors.com/actualidad/

Notícia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/son-todas-obligaciones-fiscales-que-tendran-autonomos/20230728144526031539.html