Aprovada la pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments i altres mesures fiscals

iva de los alimentos

Aprovada la pròrroga de la rebaixa de l’IVA dels aliments i altres mesures fiscals

El Consell de Ministres celebrat el 27 de juny de 2023 ha prorrogat la rebaixa de l’IVA  dels aliments, la limitació del preu de la bombona de butà i el suport als transportistes i a la Palma fins a final d’any. Així mateix, també ha incorporat una nova deducció del 15% en l’IRPF per la compra d’un vehicle elèctric nou i adoptat mesures per a afavorir la instal·lació de punts de recàrrega per a ells.

El Consell de Ministres celebrat el 27 de juny de 2023 ha aprovat un Reial decret llei, pendent de publicació en el BOE, per mitjà del qual es prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. Així, algunes de les mesures adoptades en 2022 per a abaratir el cost de la vida i reforçar la lluita contra la inflació, s’estenen  fins al 31 de desembre de 2023.

En particular, es mantenen bona part de les mesures previstes en el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, entre les quals es troben:

– Les rebaixes de l’IVA  al preu final dels aliments. Els aliments de primera necessitat mantindran un IVA del 0%,  així com aquells altres que van veure reduït el seu tipus del 10 al 5%, com les parts i els olis alimentosos.

Es mantenen les rebaixes de l’IVA  del 4 al 0% en els productes de primera necessitat i del 10 al 5% en altres productes bàsics, amb vigència fins al 31 de desembre de 2023, sempre que la taxa interanual de la inflació subjacent estigui per sobre del 5,5%. En cas contrari, si aquesta taxa cau per sota d’aquest límit (la dada es coneixerà a l’octubre), es recuperaria el tipus impositiu habitual de l’IVA  d’aquests aliments en els dos últims mesos de l’any.

D’altra banda, els llistats d’aliments afectats romanen inalterats. En el cas de l’IVA  que passa del 4 al 0%, els productes de primera necessitat afectats continuen sent el pa comú, la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú; les farines panificables, les llets produïdes per qualsevol espècie animal (natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols); els formatges; els ous; així com les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament. Per part seva, la rebaixa del 10 al 5% d’IVA,  continuarà referida a les pastes alimentoses i els olis, inclòs el d’oliva.

– La limitació del cost final de la bombona de butà.
– Les bonificacions als abonaments de transport de les CCAA.
– Les ajudes als transportistes.

No obstant això, no es recullen altres decisions que ja s’havien aprovat a la fi de 2022, com les rebaixes de l’IVA  en la llum i el gas o la suspensió de l’Impost Especial sobre l’Electricitat, al ja contemplar-se la seva aplicació estaria vigent fins al 31 de desembre de 2023.

Finalment, el Reial decret llei ara aprovat també inclou una deducció del 15% en l’IRPF per a la compra d’un vehicle elèctric nou, mesures de foment de la instal·lació de punts de recàrrega per a aquests cotxes.

La mesura s’estendrà fins al 31 de desembre de 2024 i serà susceptible d’ampliar-se a desembre de 2025 quan es doni el vistiplau a l’addenda del Pla de Recuperació que el Consell de ministres va aprovar a principis de juny.

Juntament amb el pagament complet, s’admetran altres opcions per a accedir a la desgravació, com l’abonament al venedor d’una quantitat a compte per a l’adquisició del vehicle d’almenys el 25% (en tal cas, la deducció es durà a terme en el període en el qual s’aboni aquesta quantitat de bestreta). La base màxima de la deducció serà de 20.000 euros, xifra constituïda per l’adquisició, despeses i tributs inherents a una compra d’aquest tipus.

Paral·lelament, es fomenta amb mesures similars la instal·lació de punts de recàrrega per a aquests cotxes. Els particulars podran accedir a una deducció del 15% en l’IRPF si instal·len aquests punts endollables per a recarregar la bateria en un immoble de la seva propietat. El requisit és fer-lo abans del 31 de desembre de 2024 i que aquest sistema no estigui vinculat a una activitat econòmica. En el cas d’empreses  i autònoms, es posarà en marxa una amortització anticipada en el IS per als qui instal·lin aquests sistemes de recàrrega de bateries, que s’executarà en funció de les circumstàncies de cada beneficiari i podrà ser gaudida pels qui instal·lin aquests punts endollables en els exercicis 2023, 2024 o 2025. Això complementa a l’amortització ja disponible en IS per a la compra de vehicles elèctrics.

Descomptes en el transport públic i per a transportistes

Es prorroga el paquet d’ajudes directes per a promoure una rebaixa d’almenys el 50% del preu dels abonaments i títols multiviatge del transport públic col·lectiu urbà i interurbà durant el segon semestre de 2023. Així, se subvenciona durant sis mesos més la rebaixa del 30% del transport a les comunitats autònomes i les entitats locals que es comprometin a implantar i complementar els descomptes perquè, com a mínim, es redueixi a la meitat el preu dels serveis de transport terrestre de la seva competència per als viatgers habituals.

D’altra banda, s’amplia  fins al 31 de desembre de 2023 la bonificació als combustibles per al sector del transport professional per carretera. Aquesta mesura s’articula en dues fases: la primera contempla la pròrroga del descompte de 10 cèntims per litre de combustible consumit fins al 30 de setembre de 2023, i la segona una bonificació de 5 cèntims d’euros entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023. Per a les flotes mogudes per gas es preveu una compensació de 13 cèntims fins a setembre i de 7 cèntims d’euros durant l’últim trimestre de l’any, donades les especials circumstàncies a les quals s’enfronta el preu del gas en aquesta etapa.

En tal sentit, es recullen dos mecanismes per a calcular i abonar les ajudes de 10 i 5 cèntims d’euros per litre als transportistes en funció de si tenen dret o no a la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs. Per a les empreses que es beneficien de la devolució del gasoil professional, l’ajuda s’abonarà en finalitzar cada mes d’aplicació de la mesura, al costat de la devolució parcial de l’Impost d’Hidrocarburs, i es calcularà en funció dels litres consumits i pagats amb les targetes de gasoil professional.

D’altra banda, s’estableix un sistema d’ajudes directes per a les empreses i treballadors autònoms que no es beneficien de la devolució del gasoil professional; que haurà de sol·licitar-se a través de la seu electrònica de la AEAT entre el 18 de setembre i el 31 d’octubre de 2023, i que, una vegada aprovada, s’abonarà en un únic pagament.

 

Si vols consultar més notícies: www.ariasassessors.com/ca/actualitat/