Com retornarà la Seguretat Social les quotes que ha cobrat de més als autònoms en Tarifa Plana?

Blog Seguridad Social Tarifa Plana

Com retornarà la Seguretat Social les quotes que ha cobrat de més als autònoms en Tarifa Plana?

Com retornarà la Seguretat Social les quotes que ha cobrat de més als autònoms en Tarifa Plana?

La Seguretat Social ha explicat com solucionarà i retornarà els diners a milers d’autònoms en Tarifa Plana als que ha arribat a cobrar en gener una quota de 300 euros en lloc dels 80 euros que els corresponia.

Milers de nous autònoms que es van acollir a la Tarifa Plana a l’inici d’aquest any han vist com la Seguretat Social els cobrava fins a 300 euros de quota a gener en lloc dels 80 euros que els corresponia després de la recent reforma que va aprovar el Govern. El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va reconèixer l’error en un comunicat i va assegurar que només afecta als treballadors per compte propi que es van donar d’alta per primera vegada entre l’1 i el 9 de gener en el que ara es diu quota reduïda que poden gaudir durant un any els nous emprenedors, amb una pròrroga de 12 mesos més si els seus ingressos no superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI).Alguns d’aquests nous afiliats al RETA, en la seva majoria joves, van explicar a aquest mitjà no tenir liquiditat suficient per fer front al gir de gairebé 300 euros que sol·licita la Tresoreria. El ministeri s’ha compromès a retornar d’ofici la quota facturada sempre i quan l’autònom l’hagi pagat en la seva totalitat. És a dir, primer hauran de pagar els 300 euros i, si no ho fan, podrien perdre la bonificació.

L’inici del 2023 ha estat una mica caòtic per la Tresoreria de la Seguretat Social. A més de la pujada sense previ avís del 8,6% en les quotes de milers d’autònoms que es troben en situació de revalorització automàtica i que ha provocat la indignació de gran part del col·lectiu, l’organisme s’acaba d’enfrontar a un altre malestar entre els nous emprenedors que han hagut de pagar unes cotitzacions tres vegades superiors a les que els corresponien. La Seguretat Social va explicar en un comunicat que “s’ha produït una incidència respecte dels treballadors en Tarifa Plana: no se’ls ha aplicat la reducció de 80 euros, sinó que se’ls ha cobrat una quota mínima normal”.

Precisament un jove emprenedor que recentment s’ha donat d’alta com a autònom va explicar que “m’han cobrat 261,10 euros de quota quan em corresponien 80 euros. Tinc 23 anys, acabo d’iniciar la meva activitat i a penes tinc liquiditat per a afrontar aquest càrrec en el meu compte”. El cas d’aquest treballador per compte propi no és l’únic, diferents fonts van confirmar a aquest diari que la Tresoreria els havia aplicat injustament pujades dispars que oscil·len des d’una pujada de 9 euros a uns altres que gairebé aconseguien els 300 euros.

Els autònoms hauran de pagar la quota errònia perquè, sinó, no podrà reclamar-la i perdrien la bonificació

El departament de comunicació de la Seguretat Social va afirmar que la Tresoreria enviarà “als afectats” un correu electrònic “informant de la situació i de les actuacions correctores” que executaran per a solucionar la incidència.

La Seguretat Social es va comprometre en una primera instància al “càlcul correcte” de les quotes el mes de febrer, assegurant que els autònoms que es van donar d’alta a partir de l’1 de gener i que gaudeixen de la nova Tarifa Plana abonaran aquesta vegada  “exclusivament 80 euros”.

Respecte a la devolució de l’excés de cobrament per part de la Tresoreria, encara no hi ha data concreta. “Pròximament se’ls realitzarà una devolució en les seves quotes d’ofici”, van afegir des de l’organisme. És a dir, la Seguretat Social retornarà la diferència entre els 80 euros i la quota facturada. Recordem que perquè aquesta circumstàncies es donin, l’autònom haurà d’abonar el total de la incidència que li ha estat facturada.

Què ocorre sense un autònom en Tarifa Plana no abona aquesta quota indeguda?

Per normal general, si un autònom no pot abonar dins del termini i en la forma escaient la seva quota la Seguretat Social patirà un recàrrec en aquesta. En el cas d’estar en Tarifa Plana perdrà aquest dret. “Imagina’t que estàs d’alta amb quota reduïda i pel que sigui aquest mes no pots pagar la quota a la Seguretat Social com a autònom. Aquest mes et lleven la bonificació”, van explicar des de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (*Asefiget).

A més, qualsevol demora, encara que sigui d’un només dia, pot generar un recàrrec de “fins al 20% sobre la quota mínima, no sobre els 80 euros de quota que s’apliquen sota la Tarifa Plana. Mentre duri aquest deute amb la Seguretat Social, van afegir des de *Asefiget, els treballadors per compte propi hauran de pagar la quota completa fins que es liquidi el recàrrec. Les bonificacions que hagi perdut durant aquest període no podran recuperar-se.

Aquests retards i les corresponents sancions/recàrrecs es faran de manera escalonada per part de la Tresoreria : 3% de la quota si es resol en el primer mes; de 5% de la quota si arriba a dos mesos; 10% si triga tres mesos i 20% si s’estén durant més de tres mesos.

En general, es poden recuperar els pagaments de quotes indegudes a la Seguretat Social

Els autònoms tenen dret a la devolució parcial o total dels ingressos realitzats per error a la Tresoreria. És a dir, els errors que s’han pogut arribar a produir en el pagament de les quotes mensuals dels treballadors per compte propi. Així ho va recordar Seguretat Social, a través del seu portal informatiu, on també explica les excepcions en les quals els treballadors per compte propi no tenen dret a la devolució total, així com el termini màxim contemplat per a demanar l’abonament.

Es tracta d’una situació que pot donar-se entre els afiliats al RETA, a pesar que la Seguretat Social cobra la quota de manera automatitzada als autònoms. Per exemple, quan un autònom es dona d’alta el dia 15 d’un mes, i la Tresoreria li cobra per error, no la meitat de la quota corresponent als dies que exercirà d’alta, sinó el mes complet. Els experts van assegurar que pot ocórrer “alguna fallada” inusual dins del sistema de cobrament de la Tresoreria. És el cas de cobrar-li la quota completa del mes al treballador per compte propi en comptes de la diferència de dies en què va estar donat d’alta. Un altre exemple podria ser el cobrament de quotes en els casos en què l’autònom estigués exempt o tingués reduccions de cotitzacions gràcies a les ajudes derivades dels tancaments decretats pel COVID-19. L’autònom tindrà dret – va explicar la Tresoreria en el seu portal web – a la devolució dels ingressos indeguts, així com al cobrament de l’interès de demora que procedeixi en cada cas.

Noticia extreta de: https://www.autonomosyemprendedor.es

Si vols coneixer més noticies: https://www.ariasassessors.com/ca/actualitat/