Es reformarà el codi penal per endurir les penes per delictes de tràfic

Se reformará el Código Penal para endurecer las penas por delitos de tráfico

Es reformarà el codi penal per endurir les penes per delictes de tràfic

Amb la finalitat d’endurir les penes per la comissió de delictes de tràfic, s’aprovarà per part del Senat una reforma del Codi Penal que s’espera que es publiqui en el BOE i entri en vigor en els propers dies.

Els canvis que s’introduiran seran els següents:

Delicte de abandonament del lloc de l’accident.

Aquest delicte serà castigat amb penes de presó de 2 a 4 anys, si existeix imprudència. Pels casos en que fós involuntari, la pena serà de 3 a 6 mesos de presó.

 

Delictes contra la seguretat vial

En cas que es cometi un delicte d’aquest tipus i existeixin morts o ferits, serà considerat que es comet una imprudència greu, i serà castigat amb la pena de presó de 1 a 4 anys en cas que hi hagi morts, i fins a 1 any de presó en cas de lesions. Aquestes penes podran veure’s agreujades, fins a 6 anys de presó si existeixen com a mínim 2 morts o un mort i un lesionat molt greu. I fins a 9 anys, si els morts fossin molts, aquesta apreciació haurà de ser definida pel jutge en cada cas.

 

Infraccions greus previstes en la Llei de Tràfic

En cas que es cometi una infracció greu de les tipificades en la Llei de Tràfic, per exemple, conduir utilitzant el mòbil, no guardar la distància amb ciclistes de 1,5 metres, en las que hagi resultat algun mort o lesions, seran considerades imprudència menys greu, no obstant seran considerats delicte, amb penes de 3 a 6 mesos de multa.