Aquests són els tràmits impossibles de gestionar per als autònoms en les webs d’Hisenda i Seguretat Social

tràmits

Aquests són els tràmits impossibles de gestionar per als autònoms en les webs d’Hisenda i Seguretat Social

Aquests són els tràmits impossibles de gestionar per als autònoms en les webs d’Hisenda i Seguretat Social

La digitalització obliga els autònoms a tenir uns coneixements mínims per a poder gestionar els tràmits administratius. No obstant això, la falta d’assessorament i l’escassetat de cites fan que, en la majoria dels casos, resulti imprescindible acudir a una mà experta.
Pràcticament la totalitat dels tràmits amb l’Administració es fan ara de manera telemàtica, la qual cosa obliga els autònoms a comunicar-se via digital. No és únicament que alguns d’ells manquin de coneixements en aquesta matèria, sinó que les pròpies webs d’hisenda, Treball i Seguretat Social, lluny de simplificar els tràmits, han complicat molts processos fins al punt que resulta impossible realitzar la gestió. La presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Madrid (CGSM), Eva Torrecilla, reconeix que els tramitis amb l’Administració “s’han complicat”, alguna cosa que genera una “gran preocupació” entre el col·lectiu.

Segons va explicar a aquest diari la portaveu de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (ASEFIGET), María Dolores Ortega, la digitalització hauria de suposar la facilitació de moltes gestions, però és cert que ara “requereix d’una sèrie de coneixements, sobretot a l’hora de gestionar determinats tràmits amb Hisenda i Seguretat Social”.

Sol·licitar la capitalització de l’atur, donar-se d’alta com a autònom, emplenar models d’Hisenda o sol·licitar algun canvi en una declaració censal són alguns dels tràmits que, en paraules d’aquesta experta, estan causant més maldecaps als autònoms i que, per tant, al final, en comptes de poder fer-los ells mateixos, tornen a requerir l’assistència d’un professional especialitzat. La digitalització no sembla que hagi simplificat els tràmits.

Aquests són els tràmits digitals amb Hisenda i Seguretat Social que resulten més complexos

Segons va explicar la portaveu de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (Asefiget), María Dolores Ortega, són diversos els tràmits que estan resultant difícils de gestionar digitalment per a una gran part dels autònoms.

Sol·licitud de capitalització de l’atur

Segons la seva experiència, va explicar Ortega, “el tràmit que més dificultat té per als autònoms és la sol·licitud de prestació del pagament únic de la desocupació amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). És una missió impossible”.

En paraules de l’experta, és un tema “bastant complex” que s’ha de fer amb cita. No obstant això, va recalcar, “és molt complicat que et donin una cita de manera ràpida, ja que s’han de demanar a primera hora del matí perquè s’acaben de seguida, i a més, poden donar-se en qualsevol Administració de la comunitat on et trobis, podent ser bastanta lluny del teu domicili”.

Si bé és cert que si es disposa de certificat digital és més senzill comunicar-se amb l’administració, i que, per tant, tot és més ràpid ara, “en el SEPE ens trobem que els autònoms tenen molta dificultat perquè els donin informació, perquè els diguin com va el seu tràmit”.

Antigament, va explicar, hi havia funcionaris que atenien i oferien una ajuda més personalitzada, “però ara això tendeix a desaparèixer, perquè tot és telemàtic i digital. No obstant això, no tots els autònoms i emprenedors tenen els coneixements bàsics en matèria administrativa”. Sens dubte, va sentenciar, “el SEPE és on més s’hauria de millorar”.

Donar-se d’alta i de baixa com a autònom

Els assessors fiscals tenen la possibilitat de realitzar les gestions administratives de forma centralitzada a través del programa CIRCE. No obstant això, els autònoms no tenen aquesta possibilitat i, en moltes ocasions, han d’acudir a diferents Administracions per a realitzar un tràmit concret, alguna cosa que dificulta molt la gestió i provoca que es cometin errors.

“Al final, els autònoms i les pimes han d’acudir a assessors, perquè necessiten que se’ls ofereixi una certa seguretat jurídica i fiscal. Són molts els passos que cal donar i hi ha molts organismes diferents. Un autònom que no tingui coneixement en aquestes coses el tindrà molt complicat. No coneixen els tràmits, els passos que cal donar, els terminis o les obligacions, i és normal, perquè no tenen per què saber-ho”, va explicar l’experta fiscal.

Tramitar l’alta com a autònom és una altra de les dificultats a les quals s’enfronten els treballadors per compte propi. “Si no es fa a través d’un assessor, l’autònom haurà d’anar a dos organismes diferents per a donar-se d’alta, o fins i tot a tres en cas de sol·licitar la capitalització de l’atur. Una vegada que s’hagi solucionat això del pagament únic, necessites donar-te d’alta tant en Hisenda com en Seguretat social, la qual cosa suposa gestionar diferents tràmits en dos organismes totalment diferents, cadascun amb les seves circumstàncies i els seus passos específics”, va explicar. El mateix succeeix amb els processos de baixa.

Rectificació d’errors en declaracions censals

Per a gestionar correctament els tràmits amb l’Administració, va destacar Ortega, és necessari tenir uns coneixements mínims bàsics, no sols a nivell administratiu, també a nivell fiscal. “Quan es comunica un alta com a autònom, un dels documents que cal emplenar és el model 036, i no és gens fàcil fer-ho. No és intuïtiu i necessita uns coneixements tècnics, que al final impliquen la necessitat d’acudir a un assessor fiscal”, va dir.

El fet de no tenir coneixements bàsics en matèria administrativa pot portar a proporcionar informació errònia. “Si, per exemple, dones d’alta que tens una obligació i desconeixes el que implica aquesta obligació, si després no compleixes amb el teu deure, pot trobar-te en problemes amb l’Administració”, va sentenciar.

A més, va destacar, avui dia, “com tot tendeix a digitalitzar-se, l’Administració té molta informació i reclama de seguida. I no és fàcil accedir i fer canvis si hi ha algun error, sobretot en les declaracions censals. Si en una declaració censal, quan tu et dones l’alta comets un error o comuniques una cosa incorrecta, no és gens senzill canviar-lo en alguns casos. Perquè has d’acreditar que aquesta circumstància no es dona o no les has tingut”.

Per exemple, si un autònom indica que tindrà treballadors, ja sigui perquè s’equivoca o perquè pensi que els tindrà, “genera una obligació que, si no coneixes les implicacions que això suposa, pots trobar-te amb un problema. “No és fàcil accedir a l’Administració per a fer una variació de dades per un error en una comunicació. Et demanen que justifiquis moltes coses”, va matisar.

El mateix ocorre si l’error l’ha comès l’Administració. “Si, per exemple, un autònom té un problema de recaptació perquè li han emès malament un rebut, alguna cosa que pot ocórrer, no tindrà una via senzilla per a resoldre-ho. Segurament haurà de recórrer a un assessor per a això”, va destacar Ortega.

Sol·licitud de prestacions

La sol·licitud de prestacions, malgrat que ha millorat bastant arran de la pandèmia per Covid-10, continua sent un tràmit que porta de cap a molts treballadors per compte propi. “Amb la pandèmia tot es va procurar fer digital i telemàticament. En el seu moment ens va enxampar a tots fos de joc, però ja ens hem anat acostumant”, va assenyalar.

Així i tot, hi ha unes certes coses que, “encara que sigui més fàcil per tenir el Certificat digital”, en fer-les “hi ha molts formularis que realment no són intuïtius i són difícils d’emplenar”. Per exemple, va destacar l’experta, una persona major que no estigui acostumada al digital, “no ho tindrà senzill, per la qual cosa haurà d’acudir a un assessor perquè li ho empleni”. També tindrà l’opció de demanar cita, “però tal com està aquest assumpte, no li serà fàcil tampoc”.

Realització de consultes personalitzades

Aquells autònoms que busquin assessorament sobre uns certs tràmits, com pot ser la decisió de jubilar-se enguany o esperar uns anys més, necessiten un assessorament personalitzat. No obstant això, segons va explicar Ortega, “l’Administració no ho fa”.

“Abans hi havia telèfons de consulta, però ara estan molt saturats i, a més, les consultes no ajuden molt, perquè tenen un nivell molt bàsic de coneixement. Està molt protocol·litzat i no et donen un assessorament més ampli per a unes certes gestions que igual són necessàries”, va assenyalar.

En general, va afegir, quan els autònoms han de realitzar un tràmit que “se surt d’una gestió habitual i normalitzada”, es troben amb bastantes dificultats per a resoldre’l “si no és amb un assessor i els mitjans que aquest té”. En el cas dels assessors, va explicar, “tenen uns mitjans de seu electrònica via el seu certificat d’autorització XARXA, amb els quals poden accedir a unes certes coses a les quals un autònom no té accés”.

La digitalització obliga alguns autònoms a recórrer a ajuda externa

Tal com va assenyalar la presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Madrid (CGSM), Eva Torrecilla, els tràmits amb l’Administració “s’han complicat”, alguna cosa que genera una “gran preocupació” entre el col·lectiu.

“Els autònoms estan obligats per llei a comunicar-se de manera telemàtica amb l’Administració. Cal tenir en compte que no tots els autònoms tenen signatura digital o han sol·licitat la clau PIN, i molts no tenen els coneixements per a realitzar gestions administratives de manera digital”, va explicar Torreta. D’aquesta manera, quan aquests utilitzaran els sistemes informàtics que estableix la Seguretat Social o l’Agència Tributària “es veuen en aquesta impossibilitat de poder dir els qui són i fer les consultes pertinents, perquè les oficines pràcticament estan tancades per a les gestions diàries de tràmits com a sol·licituds de prestacions o consultes”, va afegir.

Com a col·lectiu, va denunciar la presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Madrid (CGSM), estan “bastant preocupats” per la quantitat d’informació i de gestió que ha de realitzar-se amb els mitjans dels quals actualment es disposa. “Des de la pròpia Administració haurien de parlar entre ells perquè no fos necessari, per exemple, el fet que hagin de recórrer als propis autònoms per a tenir unes certes dades, va explicar Eva Torrecilla, qui va destacar “la poca ajuda que s’està rebent”.

La visió és similar per part de la portaveu de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals i Gestors Tributaris (ASEFIGET), María Dolores Ortega, qui va explicar a aquest diari que, encara que la digitalització suposa moltes facilitats, requereix una sèrie de coneixements, sobretot per a determinats tràmits amb Hisenda i Seguretat Social.

“Al meu entendre, és una mica temerari realitzar una sèrie de comunicacions amb l’Administració sense previ assessorament amb un professional, perquè pot arribar a ser complicat. Hi ha molta inseguretat a l’hora de realitzar tràmits, i és necessari que algú ho simplifiqui i expliqui tots els tràmits necessaris. Un error a l’hora de presentar algun tràmit davant l’Administració pot comportar sancions econòmiques”, va denunciar.

Realitzar determinats tràmits “per lliure” sol ser més complex

Encara que, segons va explicar Eva Torrecilla, alguns portals web de l’Administració han canviat, això no significa “que a la persona que no sap com funciona li pugui resultar complex, ja que no sap què ha de declarar o com ho ha de fer”. A vegades, va afegir, s’obren desplegables informatius que intenten resoldre a determinades preguntes. No obstant això, en tractar-se d’Intel·ligència Artificial, en moltes ocasions continua sent necessària la intervenció d’un expert en la matèria.

“En el nostre cas, tenim una eina específica, anomenada Casia, amb la qual podem comunicar-nos telemàticament amb l’Administració, a costa de que ens responguin, sense saber quan o com. Aquest tipus d’eines no les té l’autònom, per la qual cosa ells únicament es troben amb una plataforma en la qual han de respondre a uns formularis i ja està”.

Els assessors fiscals, per exemple, tenen la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant el CIRCE, la qual cosa, segons va explicar María Dolores Ortega, se semblaria al que antigament es coneixia com a finestretes úniques. “Nosaltres podem centralitzar-ho tot, i totes les gestions que necessita fer un autònom en diversos passos, nosaltres podem fer-lo tot alhora”. A més, va explicar, en alguns casos hi ha determinades bonificacions. “Si, per exemple, es constituirà un Societat Limitada, convé realitzar-ho a través del CIRCE, perquè hi ha bonificació en les taxes, tant en el Registre Mercantil com notarialment. El problema és que els autònoms no tenen accés a aquesta mena de programes”, va assenyalar l’experta fiscal.

 

Si vols consultar més notícies: www.ariasassessors.com/ca/actualitat/

Notícia extreta de: www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/