Mesures previstes i actuacions en casos concrets davant el coronavirus

coronavirus

Mesures previstes i actuacions en casos concrets davant el coronavirus

Com que no hi ha decretat cap confinament ni aturada en l’activitat laboral a Catalunya. Una de les mesures m√©s utilitzades com a prevenci√≥ √©s el teletreball, en cas que es pugui i log√≠sticament sigui viable.

Mesures adoptades, mesures previstes i actuacions en casos concrets en relaci√≥ a l’coronavirus.

1. Els treballadors que aix√≠ puguin per la seva activitat s’organitzin el treball a dist√†ncia des de casa. En aquest sentit pot implementar el teletreball com a mesura organitzativa.

En aquells sup√≤sits en qu√® no es prevegi inicialment en el contracte de treball com una mesura temporal que impliqui la prestaci√≥ de serveis fora de centre de treball habitual, el teletreball podria adoptar per acord col¬∑lectiu o individual, amb un car√†cter excepcional a causa de el risc de coronavirus, per al desenvolupament de tasques imprescindibles que no puguin desenvolupar-se en el centre f√≠sic habitual, un cop s’hagin establert els ajustos o precaucions necess√†ries de tipus sanitari i preventiu, i d’acord amb els procediments regulats en l’Estatut dels Treballadors.

En tot cas, la decisi√≥ d’implantar el teletreball com a mesura organitzativa requereix:

‚ÄĘ Adequaci√≥ a la legislaci√≥ laboral i a l’conveni col¬∑lectiu aplicable.
‚ÄĘ Que es configuri com una mesura de car√†cter temporal i extraordin√†ria, que haur√† de revertir en el moment en qu√® deixin de conc√≥rrer aquelles circumst√†ncies
excepcionals.
‚ÄĘ Evitar una reducci√≥ de drets en mat√®ria de seguretat i salut ni un minvament de drets professionals (salari, jornada -incl√≤s el registre de la mateixa-, descansos, etc.).
‚ÄĘ Si es preveu la disponibilitat de mitjans tecnol√≤gics a utilitzar per part de les persones treballadores, aix√≤ no suposi cap cost.

M√©s informaci√≥ sobre el teletreball, en la nostra secci√≥ d’Actualitat.

2. La possibilitat que l’empresa presenti un ERTO (Suspensi√≥ total o parcial de l’activitat per expedient de regulaci√≥ d’Ocupaci√≥) ara mateix encara no √©s possible ja que no est√† decretada la situaci√≥ d’excepcionalitat que aix√≠ ho prevegi. Arribats a moment, si l’empresa es vei√©s en la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, ja sigui per decisi√≥ de les autoritats sanit√†ries o b√© de manera indirecta per l’efecte de l’coronavirus en l’exercici normal la seva activitat, podr√† fer-ho d’acord als mecanismes previstos a la normativa laboral vigent i per les causes previstes en la mateixa -article 47 de l’Estatut dels Treballadors i Real Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col¬∑lectiu i de suspensi√≥ de contractes i reducci√≥ de jornada-. (ERTO) En aquesta l√≠nia, sembla ser que el Govern establir√† potser mesures per facilitar la tramitaci√≥ d’aquests expedients; si b√© tot aix√≤ no est√† concretat. Quant es pugui donar aquesta possibilitat real us mantindrem informats.

3. En cas que un treballador decideixi unilateralment, per por de l’contagi etc. no presentar-se al seu lloc de treball, en l’actual situaci√≥ es consideraria una baixa injustificada d’el lloc de treball ja que no hi ha decretades ni s’han adoptat decisions per part de les autoritats sanit√†ries en aquest sentit. Qualsevol opci√≥ que no sigui pactada i negociada amb l’empresa, per exemple, el canvi de les vacances aprofitant la conjuntura actual, es considerar√† baixa laboral injustificada ja que hi ha d’haver el consentiment de l’empresa per aquestes abs√®ncies. Insistim, aquesta √©s la situaci√≥ i plantejament a dia d’avui.

4. Tot i que no estigui decretat oficialment el “confinament” en domicilis per coronavirus, i per tant la suspensi√≥ de l’activitat laboral, si hi ha una excepci√≥ a l’anterior punt 3. Davant la imminent clausura d’escoles (casos que ja es produeixen en Comunitat Madrid / Rioja i comen√ßa a haver-hi a Catalunya ..), i el treballador / a hagu√©s absentar-se per aquesta causa per a la cura dels fills es considerar√† absentisme “justificat”. L√≤gicament caldr√† acreditar-ho mitjan√ßant l’acreditaci√≥ d’el tancament de l’escola del seu fill, etc .. Aix√≤ vol dir que no es podr√† acomiadar ni sancionar per aquesta causa. Pel que fa a el salari, en circumst√†ncies “normals” s’hauria descomptar. Ull doncs, parlem de que el treballador pot no acudir a treballar per aquest motiu, sense sancions ni acomiadaments per baixes injustificades, per√≤ no cobra. No obstant aix√≤, poguessin decretar mesures excepcionals per ajudar les empreses a pal¬∑liar aquesta situaci√≥ en un altre sentit. Per√≤ en aquest sentit, encara estem tamb√© a l’espera.

5. Algunes d’aquestes mesures pot ser l’exoneraci√≥ de pagaments de les cotitzacions socials a la Seguretat Social dels empleats, aix√≠ com tamb√© de les quotes d’aut√≤noms per als treballadors en aquest r√®gim. Per√≤ encara a dia d’avui no hi ha res definitiu previst en aquest sentit.

6. Si est√† aprovat, de cara a l’treballador, el Reial decret llei 6/2020, pel qual es determinen mesures urgents en l’√†mbit econ√≤mic i per a la protecci√≥ de la salut p√ļblica. Excepcionalment, el per√≠ode d’a√Įllament o contagi de les persones treballadores com a conseq√ľ√®ncia de virus de coronavirus COVID-19 es considerar√†, nom√©s als efectes de la prestaci√≥ econ√≤mica per incapacitat temporal, com a situaci√≥ assimilada a accident de treball. Podr√† tenir dret a aquesta prestaci√≥ la persona treballadora per compte propi o ali√® que es trobi en la data de l’fet causant en situaci√≥ d’alta en qualsevol dels r√®gims de Seguretat Social. La data de l’fet causant ser√† la data en qu√® s’acordi l’a√Įllament o malaltia de l’treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Estigues dia de les √ļltimes not√≠cies al nostre Twitter.