Per ara, no hi hauran multes per no registrar l’horari laboral dels treballadors

Per ara, no hi hauran multes per no registrar l’horari laboral dels treballadors

El passat 12 de Maig va entrar en vigor l’obligatorietat de portar un registre diari de jornada laboral a les empreses. De tota manera, no hi haurà sancions per incompliment.

La Inspecció de Treball tampoc té previst posar en marxa una campanya de seguiment específica. En aquest cas, ha de donar més marge perquè aquesta adaptació es negociï el temps necessari entre els empresaris i els seus treballadors.

Aquesta nova llei està suposant diversos maldecaps, sobretot a petites empreses. També a aquelles empreses que tenen comercials, per als treballadors de neteja o per als que realitzen la seva activitat laboral des casa. D’acord amb la normativa, s’enfronten a sancions de entre 626 fins a 6.250 euros per incompliment. Quan es produiran aquestes sancions?

La Inspecció només anirà a inspeccionar aquelles empreses en què hi hagi indicis clars d’incompliment o denuncies. A més, des del Ministeri de Treball recalquen que el registre de jornada no és una cosa nova, sinó que ja funciona des de fa anys en una gran quantitat d’empreses. Aquesta obligació respon més a una necessitat de la Inspecció de Treball, que s’ha trobat amb problemes per controlar el compliment de la normativa sobre hores extraordinaries.

Para solucionar aquest aspecte, es demanarà a les empreses que es responsabilitzin de dur a terme un registre diari d’inici i finalització de la jornada de treball de cadascun dels seus treballadors.

Per dur a terme aquest control, cal tenir en compte que s’haurà de comptar amb la participació d’aquests mateixos treballadors per al disseny del sistema de registre. Només en defecte d’acord, l’empresa ho podrà implantar unilateralment prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors.

També cal recalcar, que actualment estan proliferant les aplicacions per a mòbil per dur a terme el registre de jornada en les empreses, tot i que amb alguns inconvenients . Segons alguns experts, l’empresa obliga a instal·lar aquestes apps al telèfon de l’empresa, però la qüestió no està tan clara si el telèfon és el personal.