Repercusions del BREXIT en la facturació de la nostra empresa

facturación brexit

Repercusions del BREXIT en la facturació de la nostra empresa

El Brexit afectarà la facturació de la seva empresa en cas que vengui béns o serveis al Regne Unit. Tant si compra o rep serveis del Regne Unit com si transporta béns a través del país.

BREXIT en fase de negociació

En el cas de professionals autònoms o empreses en relacions comercials amb el Regne Unit, hauran de saber sobre el període de transició del Brexit que afectarà la facturació.

Amb la confirmació del BREXIT, hi ha un període de transició fins al 31 de desembre de 2020 per a ciutadans i empreses, per tant, tot seguirà igual fins aquesta data.

S’obre ara un període de negociació amb la finalitat d’establir un acord de retirada definitiu, que, en cas de que no es produeixi, iniciaria un període de transició i es tractaria al Regne Unit com un país tercer a efectes de duanes.

Sense un període transitori (com el previst en l’acord per la sortida ordenada de la UE) o un acord definitiu, les relacions comercials amb el Regne Unit es regiran per les normes generals de la OMC, sense aplicació de preferències, a partir de la data de retirada.

El Brexit impactarà en la facturació de la següent manera:

• S’aplicaran formalitats duaneres per les mercaderies procedents del Regne Unit o amb destí a aquest mateix país, havent de presentar-se a tal efecte declaracions duaneres i podent les autoritats duaneres exigir garanties per deutes duaneres potencials o existents.
• S’aplicaran drets de duana als béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit, sense preferències.
• Podran aplicar-se així prohibicions o restriccions a alguns béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit, això significa que podran exigir-se certificats d’importació o exportació.
• Deixaran de ser legítims a la UE (EU27) els certificats d’importació i exportació.
• No podrán aplicar-se a la UE (EU27) les autoritzacions de simplificacions o procediments duaners, com el dipòsit de duanes, expedides pel Regne Unit.
• No estaran permeses a la UE (EU27) les autoritzacions d’operador econòmic autoritzat (AEO, per les seves sigles en anglès).
• Els Estats membres aplicaran l’IVA a la importació dels béns que entrin a la UE procedents del Regne Unit; les exportacions al Regne Unit estaran exemptes d’IVA.
• Canviaran les normes sobre la declaració i el pagament de l’IVA (com, per exemple, els serveis electrònics i per les devolucions transfrontereres de l’IVA.
• El transport de béns al Regne Unit requerirà una declaració d’exportació; la circulació de béns subjectes a impostos especials en el Regne Unit també podrà requerir un document administratiu electrònic (eAD);
• Els béns subjectes a impostos especials transportats del Regne Unit a la UE (EU27) hauran de ser despatxats de duana abans que es pugui iniciar un moviment en el marc del Sistema Informatitzat per la Circulació i el Control dels Impostos Especials.

Necessites assessorament comptable? A Arias Assessors podem ajudar-te. Contacta’ns aquí.