noticies

Després de més de 15 anys d'experiència com gestoria d'empreses i clients, hem anat detectant els criteris de satisfacció dels nostres clients. Les experiències anteriors ens han motivat per elaborar el següent llistat de punts a tenir en compte per valorar la gestió del teu assessoria.