noticies

L'art. 38 de el Estatut dels Treballadors i la Directiva 2003/88/CE, juntament amb la regularització específica del conveni col·lectiu aplicable, estableixen la regulació de les vacances anuals, havent estat realitzades múltiples precisions per doctrina i jurisprudència. Destaquem els següents punts d'interès: DURADA:el període de vacances anuals retribuïdes, no...

De mà de Iberley, portal d'informació jurídica, els fem arribar aquest interessant article sobre les principals despeses que poden deduir els treballadors autònoms amb activitat econòmica: En l'exercici de la seva activitat, els autònoms incorren en múltiples despeses (subministraments, Seguretat Social, salaris, quotes col·legials...