noticies

Amb efectes des del dia 15 d'abril de 2023, l'Agència Tributària flexibilitza els ajornaments per a facilitar la liquiditat dels contribuents Al costat de l'Ordre HFP/311/2023, de 28 de març (BOE 31-03-2023) s'han dictat dues Instruccions: Instrucció 1/2023, de 31 de març, de la Directora del Departament...