noticies

Després de més de 15 anys d'experiència com gestoria d'empreses i clients, hem anat detectant els criteris de satisfacció dels nostres clients. Les experiències anteriors ens han motivat per elaborar el següent llistat de punts a tenir en compte per valorar la gestió del teu assessoria.

A causa de la digitalització i de la infinitat de possibilitats que ens ofereixen les noves tecnologies, és cada vegada més fàcil portar a l'empresa aquesta modalitat de teletreball a l'empresa, que es basa en "treballar a distància". Les noves tecnologies tenen un paper molt significatiu en el nostre dia a dia, realitat que semblava pràcticament impossible fa uns anys enrere.

El Tribunal Suprem reconeix als autònoms societaris el dret a la tarifa plana de 60 euros a l'mes El Tribunal Suprem declara el dret d'una treballadora autònoma a l'aplicació de de la Tarifa Plana de 60 euros per alta. Amb la consegüent obligació de la Tresoreria...