noticies

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) ha advertit de l'aparició de plataformes en línia que ofereixen als autònoms espanyols treballar a Espanya i pagar la quota a l'estranger. Podria suposar la pèrdua de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i ser investigats. El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) ha alertat de l'aparició de plataformes que...

La AN, rectificant el criteri mantingut en sentència precedent, estima la demanda dels sindicats i considera com a temps de treball —amb caràcter general— l'empleat pels treballadors designats President i Vocals de les meses electorals en els processos de selecció de representants dels treballadors de l'empresa. La SANT núm....